Čtvrté mezinárodní setkání tchuej-šou v Praze | BudoNews.cz

BudoNews.czÚvodní strana > Pozvánky - stáže, ukázky, soutěže > Čtvrté mezinárodní setkání tchuej-šou v Praze

Čtvrté mezinárodní setkání tchuej-šou v Praze


19. června 2015 | Přečteno: 4277x | Autor: Ivo Marvan

Připravu­jeme pro vás Čtvrté mez­inárodní setkání přá­tel tchuej šou (push hands) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan) v Praze.

Ter­mín:
11. — 13. září 2015

Srdečně zveme všechny příznivce tchuej šou (push hands) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), kteří se chtějí setkat a vyměňo­vat si zkušenosti v přá­tel­ské atmosféře.

Pražský "push-hands" work­shop pořádáme v podob­ném duchu, jaké mají podobná setkání s dlouhou tradicí v západní Evropě (Hanover, Cale­do­nia, ...). Rádi bychom otevřeli podob­nou možnost výměny zkušeností také zájem­cům ze střední a východní Evropy.

Tří­denní setkání má násle­du­jící program:

Dopoledne si můžete vybrat jeden ze dvou až tří paralelně probíha­jících work­shopů. Poz­vaní učitelé zde ukáží způ­sob své práce, zejména v sou­vis­losti s tchuej šou (push hands)

Během odpoledne bude probíhat cvičení vol­ného tchuej šou ve dvo­jicích. Part­neři se dohod­nou na typu cvičení (beze kroků, s kroky, ...). Po 10 min­utách se part­neři vys­tří­dají. Více zkušení part­neři by měli vždy respek­to­vat úroveň svého pro­tějšku a přizpů­so­bit cvičení tak, aby bylo přínosné pro oba.

Není třeba cvičit celou dobu. Pro odpočí­va­jící bude v tělocvičně připraven čaj.

Setkání je otevřené pro všechny úrovně zkušeností. Zkušení učitelé v odpoled­ním bloku uve­dou začátečníky do zák­ladů tchuej šou.

Ofi­ciál­ním jazykem je angličtina, ale není nutné umět anglicky pro to, abyste se mohli zúčastnit.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: www organizátora

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Radek - 24.06. 2015 / 21:01
Škoda, těch nekřesťanských poplatků, což mi přijde trochu proti principům taiji quan a filozofii. Obrovský klenot stvořený normálními prostými lidmi na vesnici a dnes takřka business pro lidi co si to zaplatí. Na druhou stranu lidé co si to zaslouží a dřou, ale třeba si to jednoduše nemohou dovolit tak mají smůlu. Každopádně dobrá myšlenka.. :-)


Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavu


Co nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na