Exkluzivní interview Antonino Certa Shihan | BudoNews.cz

BudoNews.czÚvodní strana > Archiv - starší články Fighter's a z jiných zdrojů > Exkluzivní interview Antonino Certa Shihan

Exkluzivní interview Antonino Certa Shihan


2. prosince 2014 | Přečteno: 3587x

Antonino Certa Shihan začal se studiem bojových umění v 15 letech, zároveň studoval aikido (u starších z japonských mistrů v Evropě) a karate u Hiroshi Shirai senseie. Pak studoval 5 let kendo. Následně začal s pravidelnými dlouhodobými tréninky v Japonsku v Abashiri (Hokkaido) – ve škole Daito-ryu aikibudo Daitokan dojo jako uchideshi ("domácí" žák, tj. žijící studující v domě učitele) soke Takeda Tokimune, na sklonku jeho života. Pak studoval u nejlepších starších žáků Tokimune: Sano, Kato a Arisawa Shihan. V Abashiri získal kvalifikaci Shihan.

Sensei, jste odborníkem na bojová umění, s bohatými zkušenostmi z různých škol a s různými styly. Dřív než jste začal s Daito-ryu, jste zasvětil mnoho let aikidu. Mohl byste se podělit, jak jste dospěl k rozhodnutí začít studovat aikido?

Bylo mi 15 let, když jsem začal s bojovými uměními, byl tehdy jsem velmi ovlivněn prvními filmy o kung-fu. V té době "kung-fu filmy" zasáhly Západ (1965). Vybral jsem si aikido (mimochodem, v té době bylo obtížné najít aikido dojo, ale naštěstí pro mě - jedním z prvních aikido dojo otevřených v Itálii bylo to v Miláně), protože vypadalo jako velmi elegantní a efektivní systém sebeobrany. Zaujaly mě dvě věci: 1 – byla to efektivní sebeobrana, 2 - krása pohybů. Navíc, musím říct, že v té době jsem byl hubený puberťák, ale chtěl jsem být lépe vypracovaný a lépe i vypadat. Taktéž je třeba říci, že v té době (1965 - 1970) Aikido bylo trošičku "drsnější" v porovnání s tím, jak se cvičí v současné době. Pohyby byly kratší, pevnější, znehybnění a hody byly prováděny, jak se říká – "do konce". To vše mě přitahovalo. Snil jsem, že se stanu samurajem a touha nosit hakamu od prvního dne naplňovala mou fantazii. Samozřejmě jsem byl fascinován "samurajským" světem a Japonskem obecně. Následující rok jsem začal s tréninkem karate, abych získal další dovednosti a rozšířil si obzory v bojových uměních.

Co je Daito-ryu?

Daito-ryu aikijujutsu (Slavnáv východní škola aikijujutsu) je v Japonsku považována za jednu z nejstarších a nejurozenějších škol bujutsu (bojových
umění). Založil ji v v roce 1087 Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu (1045 - 1127), samuraj z klanu Minamoto. Jedná se o koryu, tedy "starou školu", uznávanou dvěma hlavními koryu asociacemi, které udržují a zachovávají tato umění jakožto "národní kulturní poklad".

Daito-ryu vyučuje úplnému bojovému umění, jeho technická část se zaměřuje na techniky boje, zvané aikijutsu, které zahrnují kopy, údery loktem, hody na zem, škrcení, páky a tlaky na vitální body lidského těla. Zároveň se praktikují techniky se zbraněmi, kterým se dříve učili samurajové.

Řekl byste, že je na Daito-ryu něco výjimečného?

Určitě je jedinečné svými dlouhými dějinami. Když studujeme počátky školy, můžeme vidět, jak byly techniky původně praktikovány samuraji z klanu Minamoto, následně klanem Takeda a nakonec klanem Aizu. Tudíž Daito-ryu bylo vytvořeno díky zkušenostem z množství bitev, které tyto klany musely podstoupit v různých historických obdobích, napříč japonskými dějinami – v neutuchajících válkách. Tento tisíciletý vývoj úžasně obohatil zásobník bojových technik školy, vytvořiv svým způsobem unikátní bojové umění, čítající přes 150 technik jujutsu.

Jak vypadá typická lekce Daito-ryu – je podobná lekcím jiných bojových umění?

Pokud bychom skutečně měli hledat podobnost s lekcí jiného bojového umění, pak bychom ji mohli najít v případě typické lekce karate (Shotokan). V tomto umění každá lekce začíná základy (kyon), pak se pokračuje studiem sestav (kata) a na závěr cvičením soubojů (kumite). Samozřejmě v našem případě je tomu trochu jinak. Každá hodina začíná aikitaiso (aiki zahřátím svalů), což je ve skutečnosti studium základů atemi - nejprve jemnějším způsobem, s postupně vzrůstající energičností (zahřátí). Pak pokračujeme studiem kajo (série technik), to je praktikováno v párech - tak jako v kata, každá technika je pevně dána. A lekce se uzavírá studiem aplikace technik probraných v kajo, například oyo-waza, tj. aplikace základních technik. Aplikace technik je vždy studována v moderním kontextu, kterým je sebeobrana.

Jak byste popsal situaci v současném světě Daito-ryu? Je zde mnoho organizací, jaké jsou mezi nimi rozdíly a ke které patříte vy?

Dnešní situace, jak v Japonsku, tak i ve zbytku světa, je velmi rozmanitá. Je tu množství malých asociací. Tzv. "hlavní linie" vedená Kondo Katsuyoki je velmi rozvinutá ve Spojených státech. Pak tu je Takumakai - velká celosvětová asociace, založená studenty, které učil Takuma Hisa. Já jsem založil Daitokai v roce 2005. Pak tu máme Kodokai, Roppokai, Shiseikan Matsuo Sano, no a nakonec je tu malá skupina, která následuje výuku Tatsuo Kimury - studenta Yukiyoshiho Sagawy. Je zřejmé, že toto roztříštění do malých skupin je důsledkem způsobu výuky Takedy Sokakua (pozn. Takeda Sokaku je největší osobností novodobého Daito-ryu – učili se u něj všichni pozdější mistři), který nikdy nezaložil vlastní asociaci, ani neměl vlastní dojo (to totiž nebylo vlastní samurajské mentalitě, stále vázané na feudální minulost). Avšak v součtu všech těchto malých asociací je Daito-ryu nejpraktikovanější formou jujutsu v Japonsku. Posouzení technické stránky za účelem komparace jednotlivých škol by bylo na delší diskuzi, avšak mám-li být stručný, Daitokai je považován za "nejtvrdší", zatímco Roppokai za "nejjemnější" odnož. Mezi nimi je několik stupňů ve smyslu intenzity tréninku technik.

Je známo, že aikido bylo odvozeno z Daito-ryu, jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma uměními?

Prvním zřejmým aspektem je velký počet kategorií technik. atemi waza (techniky úderů), shime waza (techniky škrcení), kansetsu waza (páky na klouby), osae waza (znehybnění), nage waza (techniky hodů), aiki nage (hody na zem s použitím aiki), kyushu waza (tlaky na vitální body lidského těla). Tedy všechny tyto techniky jsou přítomny v tréninkovém programu Daito-ryu. Oproti tomu v aikidu jsou pouze 3 z těchto kategorií: nage waza, kansetsu waza a kokyu nage (podobné aiki nage). Toť co se týče technického aspektu. Co se týče aspektu strategického, v Daito-ryu najedeme použití progresivním způsobem tří strategií (tří sen), které znaly a používaly všechny japonské školy bujutsu, zatímco v aikidu je často používaná zejména jedna (zvaná ki-no-nagare). Duch a záměr aplikace technik u těchto dvou umění je protikladný: v aikido je cílem - neutralizace útoku "pacifickou" metodou, něco na způsob: "Hej! Zaútočil jsi na mě, teď ti ukážu, jak ti to mohu oplatit neútočně, bez velké fyzické újmy." V Daito-ryu naopak je záměr jiný: "Hej! Zaútočil jsi na mě, teď se ubráním nejefektivněji a nejúčelněji a způsobím ti největší možnou fyzickou újmu." Jaké jsou nevýhody cvičení Daito-ryu? Určitě cvičení aikido technik je více jako "strečink", což posouvá aikidokovo tělo na vyšší úroveň fyzického zdraví a pohody, navíc je trénink aikido více aerobní – v porovnání se statickou povahou Daito-ryu. Ale obě jsou skvělá bojová umění.

Je snadné přejít z aikida na Daito-ryu či naopak a je dobré cvičit obojí současně?

Samozřejmě z hlediska technického aspektu není těžké přejít z aikida na Daito-ryu, jelikož víme, že aikido sylabus byl odvozen z velkého objemu Daito-ryu technik. Co je však náročné, je změnit mentalitu přístupu ke konfrontaci, přístupu v otázce rozhodnosti použití Daito-ryu technik (kime waza). V Daito-ryu je neustálé používáno atemi (údery a seky), což je něco, co se z aikido prakticky vytratilo. Jeden musí zcela převrátit způsob tréninku – rychlostí reakce počínaje, pokračuje rychlostí provedení techniky a vztahem mezi tori (útočícím) a uke (bránícím se/ přijímajícím) konče. Nepochybně, aikidoka praktikováním Daito-ryu dokáže lépe pochopit techniky, které používá. Dokáže pochopit "historický" původ, stejně tak jako ten "technický", pochopit, co je kořenem a co je záměrem záměrem bojového pohybu. Pokud by aikidoka udělal "krok zpět", z historického a technického pohledu by sklidil spoustu výhod. Na druhou stranu, kdyby praktikující Daito-ryu udělal "krok dopředu", tak by objevil jinou, sofistikovanou a fascinující interpretaci svého umění. Obě umění se perfektně doplňují. Obě mohou být praktikována kýmkoli, kdo miluje japonská bojová umění.

Která další bojová umění vedle aikida byla odvozena z Daito-ryu?

Umění odvozených z Daito-ryu je řada, protože Takeda Sokaku učil obrovské množství studentů během svého dlouhého života - jakožto putovní budoka (shugyosha) a ti zase otevřeli své vlastní školy. Yoseikan budo bylo vytvořeno Minoruem Mochizukim – studentem mistrů Jigora Kana (judo) a Moriheia Ueshiby (aikido). Hakko-ryu styl jujutsu založil roku 1941 Ryuho Okuyama, doktor medicíny, který se krátkou dobu učil u Takedy Sokakuy. Korejské umění hapkido bylo vytvořeno mistrem jménem Choi Yon Sul, který byl vychováván a trénován v domě Takedy Sokakuy. Shorinji kempo vytvořil Nakano Michiomi (později známý jako Doshin So), kterého učil Okuyama. Na okraj - Kyokushin karate bylo vytvořeno Masutatsuou Oyamou – studentem Kotara Yoshidy (student Takedy Sokakuy). A nakonec, když se podíváme na techniky judo "goshinjutsu no kata" (sestava pro sebeobranu) vytvořenou v roce 1956 týmem expertů z Kodokanu v Tokiu, můžeme rozpoznat mnoho technik, které jsou identické těm v Daito-ryu.

Potřebuje někdo, kdo chce začít s Daito-ryu, nějaké speciální dovednosti či talent, nebo je to umění pro každého?

Ne, vůbec ne. Kdokoli může začít cvičit, stejně tak jako je tomu v případě aikida, juda či jiných bojových umění. Nejsou tu žádné limity – ani z hlediska pohlaví, ani z hlediska věku.

Je Daito-ryu účinné na ulici, kde nikdo nenosí dogi?

Kdokoli, kdo zvenčí pozoruje trénink Daito-ryu, má možnost vidět, že 50 % technik je mířeno na horní končetiny, tudíž fakt, že cvičící nosí dogi (tréninkové kimono), je irelevantní. Taktéž tu jsou techniky škrcení (shime waza), používané, aniž by jeden popadl a držel kabát partnera. A je zbytečné hovořit o použití atemi.

Bylo by cvičení Daito-ryu užitečné MMA bojovníkovi?

Určitě. MMA je účinná moderní forma boje, která "smíchala" nejlepší techniky z různých běžně cvičených bojových umění, tudíž si myslím, že zařazení další skupiny technik ještě více rozvine technický repertoár. Důvodem, proč Daito-ryu, na rozdíl od aikida, karate a juda nebylo zatím vzato do úvahy, je to, že je stále ještě praktikováno poměrně omezeným počtem lidí, kteří kultivují svůj zájem o japonské tradice a kulturu (často přicházejí z jiných bojových umění). Ale možná, s širším rozvojem, MMA bojovníci "pohlédnou" se zájmem a zvědavostí na mnohé Daito-ryu techniky.

Chce-li někdo z České republiky či sousedních zemí cvičit s Daito-ryu – kde začít?

V současné době je v České republice pouze jedno dojo uznávané Daitokai. Je v Praze a je vedeno Krzysztofem Kulakowským sensei, jedním z mých nejlepších žáků, který mě následuje již téměř 20 let. Je to velmi seriózní člověk a velmi schopný po technické stránce. Tudíž z celého srdce doporučuji jít do jeho dojo, nazvaného "Takeda Sokaku", na počest velkého mistra.

Nechystáte se případně navštívit Českou republiku v dohledné době osobně?

Všichni mi říkají, že Praha je nádherné město, naplněné uměním a kulturou. Budu tu mít seminář počátkem listopadu a myslím si, že se vrátím i na jaře; Praha musí být ještě krásnější v tomto období.

Jaké jsou podle vás místo a poslání Daito-ryu ve 21. století?

Škola Daito-ryu je především nositelem tradiční kultury, stejně jako pokladnicí technik fyzického boje. Kultura je jasně vyjádřena v typickém japonském folkloru, formách, zvyklostech, návycích a obyčejích (praxe v dojo, rituál a etiketa [reigi], bosé nohy, hakama, použití katana, vliv náboženství na umění, způsob předávaní školy; to je jenom pár zmíněných prvků).

Ale stejně jako je tomu s každou kulturou lidstva, když pohlédneme hlouběji, zjistíme, že obsahuje univerzální hodnoty, které patří každé rase a každému člověku na zemi. Jsou nadčasové a přesahují své vnější projevy (kolektivní nevědomí podle Carla Gustava Junga?). Několik příkladů: snaha mít a udržet si zdravé tělo, upevnění síly vůle, odhodlání nezbytné k dosažení svého cíle navzdory těžkostem, být statečný a překonat svůj strach, mít kontrolu nad svým duchem (myslí, srdcem, povahou). Tyto hodnoty jsou a budou vždy důležité ve výchově člověka. Druhou, avšak patrně neméně důležitou věcí, je, že Daito-ryu je vynikajícím systémem sebeobrany, což je v moderní době velmi užitečné.

Moc vám děkujeme za čas, který jste nám věnoval. Jménem čtenářů vám přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů na vaší cestě.

I já vám moc děkuji. Good keiko!

TAKEDA SOKAKU DOJO
Krzysztof Kulakowski, 3. dan
Daito-ryu Aikibudo
Křižíkova 48, Praha 8
737 456 272
contact.daitoryu@gmail.com
www.daito-ryu.cz
Copyright © 2011 - 2020 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv redakce

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavu


Co nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na