Filipino Combat Systems | BudoNews.cz

BudoNews.czFilipino Combat Systems


3. května 2012 | Přečteno: 6482x | Autor: Tomáš Severa

Na začátku nového tisíciletí konečně došlo k výraznému rozvoji filipínských bojových umění, také u nás, v České Republice. V té době natočil Holywood několik akčních filmů, kde hlavní hrdinové používali techniky Kali k sebeobraně i zabíjení a nejznámějším z nich je The Hunted (Štvanec). Do povědomí veřejnosti se tak dostal rodinný styl Sayoc Kali, jehož představitelé pracovali na choreografii bojových scén. Nadšencům do filipínských bojových umění (dále jen fma) tehdy neunikl z pozornosti mladý mistr filipínského původu, který vystupoval v exhibičním týmu Sayoc Kali. Jeho videa na youtube se stala populární a zvláště pro své schopnosti ovládat zahnutý nůž Kerambit získal nálepku "King of Kerambit", kterou se svou skromností odmítá. Setkání s ním se tehdy zdálo skoro nemožné, přesto k němu došlo o několik let později v Německu a také blízko našich hranic, ve slovenském Trenčíně. Ten muž, jenž v 38 letech vlastní titul Tuhon a dalších 14 mistrovských stupňů v různých bojových umění, se jmenuje Ray Dionaldo.

Ray Dionaldo se narodil na Filipínách, ale svůj život žije na Floridě v USA. S bojovými uměními začal již v raném dětství, kdy se seznamoval se Sayoc Kali a Wado Ryu Karate. Následovala další např. Modern Arnis, Pekiti Tirsia Kali, Pambuan Arnis, Shotokan Karate, Kempo, Kuntao, Silat, Muai Thai a další. Pod vedením velmistrů se stal instruktorem, ale také šampiónem v bojových sportech. Byl členem několika reprezentačních a exhibičních týmů, různých organizací a kolegií. Přestože měl přístup ke všem možným informacím, o kterých si normální smrtelník mohl nechat zdát, neustále se vzdělával a podílel na výzkumu v různých oblastech bojového umění a nožířství. Ve svém pracovním životě studoval psychologii a terapii, které se stále věnuje. Každý asi vycítí, že tak obrovský potenciál musel zákonitě vyústit v trenérskou činnost, ale o to Ray Dionaldo nejevil zájem a dokonce uvažoval o ukončení svých sportovních aktivit. Nenápadnost a skromnost, která je tak typická pro rodinné bojové systémy, často zapříčiní, že některá umění a osobnosti zůstanou ukryty světu. Tím, kdo změnil jeho názor, nebyl nikdo jiný než jeho učitel GM Remy Presas. "Profesor", jak se mu přezdívalo, byl nejznámějším mistrem a propagátorem fma. Jeho Modern Arnis se stal nejrozšířenějším filipínským stylem a techniky se staly součástí mnoha jiných bojových umění. Byl to nejen vynikající bojovník, učitel a obchodník, ale také osobnost s velkým vlivem na lidi kolem sebe. Podařilo se mu Raye přesvědčit, aby začal vyučovat a také dále šířil povědomí o fma. Kali, Arnis a Escrima je národní poklad a část historie Filipín, která by neměla zaniknout. Ray Dionaldo začal pracovat na svém vlastním systému výuky, který pojmenoval velmi jednoduše Filipino Combat Systems. Z úcty ke svým učitelům jej také nazývá FCS Kali.

Fma zahrnuje nejjednodušší systémy boje s mnoha zbraněmi i beze zbraně až po ty nejpokročilejší a úzce specializované. Je až neuvěřitelné, že stovky rodinných systémů, které se vyvíjejí v určitých oblastech, dávají dohromady jeden logický celek, kde nedochází k zásadním rozporům. Kali tedy reprezentuje logický systém výuky, kde jsou jednotlivé principy přenositelné ze zbraní na neozbrojený boj a naopak. Tím dochází k zjednodušení studia a zlepšení technické a fyzické úrovně každého bojovníka. Problém nastává při přejímání technik z jiných bojových umění a systémů, které mohou nějakým způsobem Kali obohatit. Problém není asimilace těchto technik, protože Kali si je snadno přizpůsobí, ale právě chaos, který v nich často panuje. Od devadesátých let, kdy svět zachvátil boom bojových umění, a poptávka po technikách zapříčinila jejich nekontrolovatelný rozvoj, číhá past chaosu na každého instruktora. Největším problémem nově vznikajícího stylu FCS Kali tedy bylo příliš mnoho informací, které je potřeba vytřídit. FCS Kali začalo vznikat v jedné garáži, kde se setkávala skupinka nadšenců v čele s Rayem Dionaldem a jejich prvořadým úkolem bylo procvičovat techniky z různých systémů a testovat jejich kompatibilitu. Postupně vznikl základní program pro zájemce o studium fma, který zahrnuje to nejlepší z boje s tyčí, mačetou, nožem a neozbrojený boj. Nejvíce jsou zde zastoupeny styly Modern Arnis, Pekiti Tirsia Kali a Sayoc Kali. Nelze mluvit o nějakém mixu převzatých technik, ale kompaktním systému převzatých a modifikovaných principů. Co je velmi důležité, že se tvůrcům podařilo maximálně zjednodušit výuku a přitom zachovat originalitu Kali/Arnis. Student není zahlcen velkým počtem principů a technik, ale zároveň má možnost na systém navázat a věnovat se hlubšímu studiu fma. To je velmi důležité, protože momentální trendy se velmi rozcházejí. Na jedné straně lidé trénují tolik technik, že ani nemají čas na jejich řádné procvičení a zábava převládá nad funkčností v sebeobraně. Na druhé straně je snaha o tak velké zjednodušení až studenti přicházejí nejen o krásu fma, ale také o techniky, které jim poskytují strategickou výhodu nad ostatními. V FCS Kali tak můžete studovat jednoduchý program rozdělený na technické stupně a v případě zájmu je zde řada subsystémů, které zahrnují ten zbytek. Pokud dosáhnete úrovně instruktora a tím potvrdíte svůj zájem o FCS Kali, nepřímo se od vás očekává nejen hlubší studium fma, ale také výzkum v některé jeho oblasti. Jestliže je váš zájem zaměřen na základy sebeobrany, nikdo vás nebude nutit do něčeho, co nechcete. Nejen disciplína a úcta, ale také přátelská atmosféra a vzájemná pomoc jsou základem rodinného systému sebeobrany.

Boj s tyčí nebo s mačetou

FCS Kali zahrnuje boj na čtyři vzdálenosti: Largo Mano (dlouhá - zbraň zasahuje ruku), Medium (střední - zbraň zasahuje tělo), Corto (blízká - ruka zasahuje tělo), Punio Mano (nejbližší - určeno pro zápas a grappling). Drtivá většina boje, se odehrává pouze ve dvou vzdálenostech, Largo Mano a Punio Mano. Student se nejdříve seznamuje se základními kroky (footwork), základními údery (Abecedario) a základními protiútoky (Contradas). Hned od začátku je kladen důraz na útok, protože základem fma je útočení a nikoli obrana. Místo defenzivního blokování jsou používány údery na soupeřovu ozbrojenou ruku nebo aktivní bloky, které jsou ve své podstatě údery. Dále je rozvíjen především pohyb, který musí být nepřerušený a je dalším základním principem fma (flow). Pohybovat se musí nejen celé tělo, ale také zbraň, aby byl soupeři snížen odhad naší obrany nebo útoku. Zde je třeba zmínit, že některé pohybové vzory jsou zastánci "jednoduchého" fma označovány za teatrální a taneční. Některé ano,ale jiné si toto označení nezaslouží a je potřeba je nejdříve prostudovat. Typickým příkladem je točení, které je znalci považováno za velmi pokročilou techniku. Nejde jen o pohyb, ale také finty, obcházení útoku či obrany atd. Princip lze přenést i na neozbrojený boj nebo nůž, kde je obzvláště destruktivní. Problém tedy není účinnost, ale energie, kterou je jednotlivec ochoten investovat do svého studia. Výcvik začátečníka v FCS Kali přechází od výuky jednoduchých bojových technik k tréninkovému souboji (sparring), kde si může testovat své schopnosti. Je zde technický (bezkontaktní) sparring a volný (free sparring), který je kontaktní a je potřeba použít ochranné pomůcky. Mírně pokročilý začíná s cvičením na krátkou a nejbližší vzdálenost. Zde je nejvíce zastoupen Modern Arnis, který proslul začleněním technik Dumogu (zápas) a JiuJitsu do boje s tyčí. Když Tuhon Ray Dionaldo vyučoval speciální jednotky ozbrojených složek USA, přemýšlel nad další modifikací vedoucí k naplnění potřeb armádního a policejního výcviku. Po čase testování vytvořil systém, který omezil odzbrojování, páčení a různé zámky, tak typické pro Modern Arnis a soustředil se více na použitelné zápasnické techniky, box rukama a krátkým koncem tyče nazývaným Punio. Tak vznikl jednoduchý systém Punio Mano jehož principy jsou přenositelné na tyč, mačetu, nůž, neozbrojený boj a další. Kruh se uzavírá a pokročilý student se dále věnuje procvičování boje na bezpečnou vzdálenost Largo Mano a snaží se využít výhod vstupování do soupeře pomocí Punio Mano. Je to podobné, jako v bojových sportech, kde se kickboxeři museli naučit zápasit, aby obstáli proti bojovníkům JiuJitsu. Veškeré techniky s tyčí jsou přenositelné na mačetu, přesto má boj s ostřím ještě speciální kategorii, kde není potřeba tak razantních zásahů jako s ratanovou tyčí. Jmenuje se Qick Kills (rychlé zabíjení).

Boj s nožem a mačetou

Původní styly fma vyznávají kulturu ostří, a právem jsou považovány za nejpropracovanější v této oblasti. Jestli je pro FCS Kali něco typické, tak je to boj s nožem, kde se objevují jasné vlivy Pekiti Tirsia Kali a Sayoc Kali. Podobně jako s tyčí, pracuje základní program i s nožem. Jsou tu techniky na dlouhou vzdálenost Largo Mano a také postupy na Corto a Punio Mano. Začátečník se učí neozbrojenou sebeobranu proti noži a jako pokročilý jí obchází. Dalším krokem je boj nože proti noži, který opět směřuje ke sparringu. Posledním krokem je vstupování do blízkosti soupeře a ukončení souboje. Na tréninku se používají dva drilly ve dvojicích: Tapping drill (vedoucí a vedený) a Hubud drill (role se neliší). Tyto drilly jsou koncipované tak, aby se do nich dalo přidávat libovolné množství technik a nácvik se přiblížil na hranici souboje. Další specializované směry jsou Kerambit (zahnutý nůž) a Espada y Daga (meč a nůž). Kerambit, který tak proslavil Raye Dionalda, je asi ta nejzákeřnější a nejbrutálnější zbraň ve fma (Silat). Jeho použití je velmi rozsáhlé a dříve končilo v první řadě smrtí nebo těžkým zraněním. Ray tuto zbraň vyučuje i v rámci sebeobrany, kde jsou techniky k tomuto účelu přizpůsobené, přesto se jedná hlavně o takový bonbónek pro nadšence fma. Espada y Daga je zase tím nejtěžším a nejsložitějším systémem, který ve fma můžete nalézt. Ovládat v jedné ruce mačetu a v druhé nůž může být pro mnoho lidí tvrdým oříškem. V FCS Kali programu se učí pouze jednoduché základy, které mají své využití i v jiných oblastech boje (některé moderní systémy sebeobrany je přejímají pod značkou Evolution). Kromě zkouškového programu fma existují již zmíněné FCS subsystémy kde lze nalézt mnohem pokročilejší techniky a kontra techniky s nožem vyučované formou tzv. Templates (vzorová sestava). Jejich popis je daleko nad možnosti jednoho článku.

Neozbrojený boj

Na toto téma Tuhon Ray Dionaldo s úsměvem odpovídá, že kdo chce boxovat, ať chodí na box, protože fma jsou především o zbraních. Není tedy náhoda, že velká část lidí v USA kombinuje FCS Kali s bojovými sporty (MMA, MT). Zpětně je však o to větší poptávka po filipínském neozbrojeném boji, protože nepoužívá rukavice a jeho efektivnost v pouličním boji nebo v ozbrojených složkách oceňuje stále více lidí. Můžete tak objevovat hned několik stylů, které se navzájem doplňují. Prvním příkladem je Mano Mano (Cadena de Mano). Jde o blesku rychlé útoky na citlivá místa, následné chytání a manipulace se soupeřem (Trapping). Zde jsou rozeznatelné vlivy čínských bojových umění, které exportovali na Filipíny přistěhovalci a obchodníci. Dalším známým je Panantukan (filipínský pouliční box s útoky na citlivá místa a vychylováním soupeře), Sikaran (nízké kopy a podmety) a Dumog (zápas, strhy, páky, podmety, grappling atd.). V rámci FCS Kali se poslední dobou úspěšně rozvíjí jeden ze subsystémů nazvaný FCS Silat, který má kořeny v Malajsii, Indonésii a na Filipínách.

Subsystémy

Jak už bylo uvedeno, subsystémy jsou určeny pro opravdové nadšence, kteří chtějí hlouběji proniknout do tajů jednotlivých zbraní a postupů fma. Nepřímo je můžeme rozdělit na dvě kategorie. Ta první reprezentuje FCS Kali a Tuhona Raye Dionalda. Ta druhá je otevřená dalšímu výzkumu a systémům, Které přinášejí další instruktoři FCS. Můžete zde najít například: boj s nožem, dva nože, házení s nožem, dvě tyče, Sarong, nunčaku, bič, foukačka, dulo dulo, výroba nožů, Panantukan, Dumog, Silat a další.

FCS Tactical je jedním ze subsystémů, který je spjat s několika instruktory. Vznikl na základě požadavků pro ozbrojené složky a reálnou sebeobranu. Zohledňuje výbavu, předpisy a krátký čas na výcvik určený pro daného policistu nebo vojáka. Ve výcviku nechybí taktika, střelné zbraně a stále populárnější teleskopický obušek. V civilním sektoru řeší modelové situace a ochranu rodiny a přátel.

FCS Blade sport je dalším a velmi rychle se šířícím subsystémem. Jde o sportovní zápas, kde se bojuje s noži nebo mačetami. Makety zbraní jsou vytvářeny z nových materiálů, které zaručují maximální bezpečnost při kontaktu, a tím dovolují maximální nasazení při minimálním použití ochranných pomůcek. Pravidla omezují především techniky neozbrojeného boje.

Shrnuto podtrženo. FCS Kali vzniklo zhruba před 17 lety v jedné malé garáži, ale od začátku se zakladatelé mohli opřít o celoživotní zkušenosti Tuhon Raye Dionalda u těch nejlepších učitelů, kteří reprezentují staleté výzkumy v oblasti sebeobrany a guerilového boje ve filipínských džuglích. Převzali a modifikovali různé techniky a postupy, které přetvořily v unikátní systém. Dnes se tato malá rodina rozrostla o příznivce v několika desítkách států a stále rychle roste. Jednoduchý systém výuky a možnost studia různých subsystémů jsou těmi hlavními atributy FCS Kali. Noví instruktoři mají většinou rozsáhlé znalosti fma a jiných bojových umění, které získali ještě před kontaktem s FCS. Navíc souběžně vyučují jiné styly nebo mají vlastní organizace. Rodina FCS je tak otevřena všem nadšencům pro fma bez ohledu na jejich další aktivity. Je velmi osvobozující, že se nejedná o klasickou organizaci, ale množství jednotlivých buněk, které spolu komunikují na přátelské úrovni. Díky tomuto modelu jde vývoj stále kupředu a každý najde přesně ty informace, po kterých touží. FCS Kali již není součet několika stylů, ale žije svým vlastním životem, do kterého každý jednotlivý člen vkládá část sebe a tím vytváří neustálou evoluci. To je podstata vývoje fma.

FCS Kali je od roku 2010 oficiálně vyučováno i v České Republice. Kromě studia přímo u Tuhon Ray Dionalda spolupracujeme se slovenskými a německými přáteli.

Autor je oficiálním zástupcem FCS Kali Czech.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv autora

Související články


Filipínský neozbrojený boj
FMA styly beze zbraně

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavu


Co nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na