Haedong Kumdo - cesta korejského meče | BudoNews.cz

BudoNews.czHaedong Kumdo - cesta korejského meče


4. dubna 2012 | Přečteno: 5516x | Autor: ČAJBU

Korejské bojové umění HAEDONG KUMDO [čti: "hedong komdo"], umění meče, není jako samostatné bojové umění ustanoveno příliš dlouho. Teprve v šedesátých letech minulého století mistr KIM JEONG HO vytvořil první asociaci (Korejská asociace haedong kumdo), která sjednotila školy zabývající se výukou kumdo, kdy na základě historických písemných pramenů vytvořil nový čistý systém bojového umění s mečem, který vycházel ze zkušeností předávaných po staletí mezi mistry a z písemných armádních pramenů korejského historického období ČOSON, kdy byl meč společně s jinými zbraněmi nedílnou součástí výzbroje korejských vojáků. Do korejského umění meče vnesl řád, vytvořil systém výuky, jehož součástí je i zdokonalování se formou cvičení technických sestav zvaných – geompeop.

Korejské bojové umění HAEDONG KUMDO, které je možno studovat i v České republice, patří do tzv. vyšší úrovně studia bojových umění – cvičí se kromě části tělesné, zejména část myšlenková. Myšlenkový smysl umění vyplývá již ze samotného názvu, který je možno volně přeložit jako "cestu meče za slunečního svitu při východu slunce".

I v Koreji existuje jako všude jinde ve světě bojové umění, které známe pod japonským označením kendo, kendo je pro svoji bojovou a soutěžní část i v Koreji často vnímáno jako bojový sport, čímž se výrazně odlišuje od korejského umění s mečem, které se cvičí pro samotné cvičení a zdokonalování sebe sama než pro boj a závodění.

Lidé se věnují cvičení haedong kumdo sami pro sebe, věnují se mu převážně ti, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti, vědomosti a dovednosti, které často již nabyli při učení jiných bojových umění. Cvičení technik meče pomáhá pozdvihnout vnímání a chápání bojového umění na jinou, vyšší úroveň.

V Koreji, stejně jako jinde, mladí lidé sledují tzv. "akční filmy", ve kterých se často objevují líbivé a podmanivé scény boje s mečem, což podněcuje jejich zájem o cvičení. Obvykle ale dojde ke zklamání, toto nadšení u lidí často po krátké době opadne, neboť nepochopí pravý smysl "cesty meče", ze školy kumdo odejdou a věnují se jinému "bojovnějšímu" umění nebo sportu. Po čase, když v duchu bojového umění vyzrají, k meči se vracejí a teprve tehdy se pro ně cvičení s mečem stává přínosným a nalézají v něm smysl.

V haedong kumdo není třeba protivníka, zde si je soupeřem každý sám, a to tím, že překonává sám sebe, učí se novým náročnějším technikám, neustále se zdokonaluje a postupuje pomyslně sám před sebou na vyšší úroveň. Při cvičení bojového umění s mečem je již od počátku nutná vysoká koncentrace kvůli složitým technikám, náročným postojům, a to zejména při pozdějším cvičení s ostrými meči. Naučit se plně ovládat svoji soustředěnost není tak snadné, jak se může zdát, ale ten, kdo to zvládne, zužitkuje tuto schopnost i v jiných sférách života.

Přestože je haedong kumdo bojovým uměním, při kterém je nutno hodně přemýšlet a soustředit se, je vzhledem k tomu, že k němu nejsou třeba žádné zvláštní fyzické předpoklady, vhodné pro kohokoliv, kdo může bez problémů hýbat končetinami a je při cvičení ochoten se zamyslet.

Haedong kumdo stejně jako i jiná bojová umění (např. bongsool) používají obouruční úchop zbraně, což umožňuje procvičování všech svalů na těle a vzhledem k obrovskému množství technik jeho učení zlepšuje paměť a oboustranně zvyšuje kapacitu mozku.

V úvodu jsme vysvětlili, jak se haedong kumdo liší od jiných bojových umění s mečem, je ale třeba říci, že v zásadě není možné tato bojová umění a bojová umění vůbec od sebe příliš odlišovat a je nutno zdůraznit, že není správné hádat se o to, že je jedno bojové umění lepší než druhé. Základní princip je totiž u všech stejný, liší se pouze v přístupu cvičenců a jejich vlastním vnímání smyslu bojového umění. V Koreji na to mají výstižné přirovnání o psaní štětcem: "Štětec uchopíme, namočíme do barvy a začneme psát, je jedno, jestli se štětcem na papír píše korejsky, čínsky nebo japonsky, pořád jde o psaní štětcem." Bojové umění učí ovládat mysl a tělo, obojí pomáhá upevnit, to je společné všem bojovým uměním.

Na celém světě, v padesáti zemích světa, se věnuje haedong kumdo přibližně 1 800 škol a celkem 1 200 000 cvičenců. U nás je možno studovat haedong kumdo ve školách, které jsou členy České asociace jihokorejských bojových umění, jejímž prezidentem je jihokorejský mistr LEE YOUN JAE a která byla založena pod záštitou světové Korejské asociace haedong kumdo v roce 2008, nebo přímo u mistra Lee v jeho škole TAEHAN, která působí v Praze a v Kolíně. Mistr Lee pořádá také několikrát ročně semináře zaměřené na techniky korejského meče, kterého se mohou účastnit úplně všichni, kdo mají o bojová umění zájem (www.taehantkd.com). Oblíbenost haedong kumdo neustále stoupá, věnují se mu mladí i staří, ženy i muži, prostě každý, kdo má vůli překonávat sám sebe a nevadí mu trocha přemýšlení.

Názory účastníků semináře na bojové umění haedong kumdo:

"Cvičením haedong kumdo získávám lepší fyzickou kondici, procvičuji širší škálu svalů, rozvíjím vlastní sebeovládání, vytrvalost..." (Karel)

"Cvičím bojová umění již dlouho, trénováním haedong kumdo posunuji své dosavadní znalosti na vyšší úroveň, učím se úctě ke zbrani, mistrovi a všem ostatním spolucvičícím..." (Marek)

"Trénování haedong kumdo mě vede k velkému soustředění, disciplíně a také opatrnosti... Cvičení mi pomáhá hlavně na psychiku, od té doby, co cvičím, se cítím lépe, protáhnu si celé tělo, je to přínosné..." (Bára)

"Cvičením haedong kumdo získávám nový pohled na svět, novou životní filozofii a styl myšlení..." (Lukáš)

"Haedong kumdo mi pomáhá pochopit sebe sama, své hranice možností, posiluji tělo, ducha a získávám větší sebekázeň..." (Michal)

"Cvičením haedong kumdo si rozšiřuji další obzory, získávám nové zkušenosti, zdokonaluji se v technikách, upevňuji postoje, synchronizuji pohyby..." (Daniel)

"K cestě za poznáním umění meče nám otevřel dveře mistr Lee. Meč je dle mého soudu jedna z nejznámějších, nejnebezpečnějších a nejpoužívanějších zbraní v asijských bojových uměních. Jedná se o zástupný symbol, který značí čest, charakter, silného ducha a také respekt. Jeho historie je velmi silně spjata s bojovníky hnutí Hwarang v Koreji. Jelikož je mi velmi blízká historie a filozofie Asie a zejména Jižní Koreje, byla volba naprosto jasná. Mistr Lee započal s výukou umění Haedong Kumdo a tím byl splněn můj sen cvičit bojové umění s mečem. Přínos vidím v mnoha aspektech. Jedním z nejsilnějších je skutečnost, že haedong kumdo je bojové umění a ne sport. Znamená to, že ho může cvičit opravdu každý člověk a vždy si najde část, která mu vyhovuje. Ať se již jedná o nízké a náročné postoje, útočné či obranné techniky, drilování technik, atd. Největší přínosem je však duševní stránka cvičení s mečem. Každý bojovník je silně spjat se svým mečem a musí jej využívat tak, aby splnil svůj daný účel. Tak jak se bojovník chová ke svému meči, tak se později bude meč chovat ke svému držiteli. Filozofie haedong kumdo, která je stavěna na pevných asijských základech, se tak přenáší do každodenního života ve formě respektu, úcty, zdvořilosti, ale i vytrvalosti, síly a houževnatosti." (Petr)

Česká asociace jihokorejských bojových umění, o.s.
http://www.taehantkd.com/cajbu
Česká asociace jihokorejských bojových umění ("ČAJBU") byla založena pod záštitou Korejské asociace haedong kumdo 1. února 2008 jako sdružení klubů, jejichž členové se věnují jihokorejským bojovým uměním, jako jsou hapkido, haedong kumdo, taehan bongsool, ssang jul gon - nunchaku a hoshinsool. Členství v ČAJBU umožňuje cvičícím účastnit se zkoušek na technické stupně a zvyšovat si tak oficiálně svoji kvalifikaci v jednotlivých jihokorejských bojových uměních. Prezidentem asociace byl zvolen jihokorejský mistr Lee Youn Jae (taekwondo WTF 7. dan, taehan bongsool, ssang jul gon - 6. dan, haedong kumdo, hoshinsool – 4. dan, hapkido – 3. dan, judo – 2. dan)

TAEHAN – klub korejských bojových umění, o.s.
http://www.taehantkd.com
Klub korejských bojových umění TAEHAN byl založen v listopadu 2007 a v současné době působí v Praze v ZŠ Na Smetance a od září 2008 též v Kolíně na gymnáziu. V klubu pod vedením korejského mistra LEE YOUN JAE (7. dan - TKD WTF) probíhá výuka korejských bojových umění, především taekwondo WTF. Členové klubu si osvojují dovednosti a etiku bojových umění Jižní Koreje. Kromě taekwondo WTF se věnují bojovému umění HAPKIDO, HOSINSOOL, BONGSOOL, KUMDO či NUNCHAKU. Cílem TAEHAN je rozšířit povědomí o jihokorejských bojových uměních v ČR a podpora všem, kteří se těmto bojovým uměním chtějí věnovat. Za tímto cílem pořádá klub TAEHAN semináře určené široké veřejnosti a tzv. klubové semináře v jednotlivých školách bojových umění po celé ČR.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv autora

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavu


Co nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na