Kofu Tanren - Jak trénovat do hloubky | BudoNews.cz

BudoNews.czKofu Tanren - Jak trénovat do hloubky


4. září 2012 | Přečteno: 4965x | Autor: Filip Bartoš

Mnoho lidí se ptá, jakým způsobem trénovat do hloubky? Znamená to opakovat jednotlivé techniky znovu a znovu? Nebo měnit útoky případně jednotlivé zbraně? O co se starat během tréninku?

V první řadě je nutné zmínit, že každý má svoji vlastní interpretaci slova "trénovat" a slova "hluboce."

Nejdůležitější je pochopit, že co je "hluboké", toho nelze nikdy dosáhnout. Neexistuje žádný limit, jinak to není hluboké!

Jedním z nejdůležitějším aspektů je Kofu Tanren 工夫鍛錬. Většina záznamů o Koryu, slavných válečnících či zakladatelích Koryu tento aspekt zmiňuje. Slovo, Tanren znamená posílit, trénovat, disciplína těla, budovat z těla zbraň. Jinými slovy konstantní hluboké studium. Odkazuje na to jak jít hlouběji do forem skrze kapacitu a talent, trénovat dnem i nocí a výsledek tohoto hlubokého trénování nám umožní prozkoumat hlubší rozměr používání těla a zbraní.

V japonštině existuje několik slov, které vysvětlují myšlenku "trénování". Jako například Shugyo 修行, Keiko 稽古, Tanren 鍛錬, Renshu 練習, Gakushu 学習 nebo Narau 習う.

Nejznámějším z nich, které zahrnuje všechny aspekty jako je hluboký trénink, studium, výzkum, opakování, kopírování, posilování je Shugyo 修行.

Druhé kanji ve slově Shugyo (行) odkazuje na cestu. Následovat cestu. Cesta, kde se hromadí různé zážitky. Otázkou, ale je co nebo koho následovat. Toto slovo pochází z náboženství Japonska a je velmi staré.

Je velmi obtížné a nekompletní překládat Shugyo jako praxi, cvičení či trénink. Je velmi limitované používat tyto překlady. Ale jako ve všem, opět záleží na tom co máte ve své mysli a jak hluboce si uvědomujete váš trénink. Považovat se za Shugyo-sha neznamená chodit do dojo, prodávat výuková DVD, dávat lidem technické stupně, dělat semináře či propagovat sami sebe. Myšlenka Shugyo 修行 je blízká cestě poustevníků, světců, mnichů či asketů, kteří se modlí a následují jejich víru. Každý den, každou minutu, každý rozhovor, ticho i dýchání věnují Bohu, Buddhovi nebo čemukoliv, čemu věří. Pro zakladatele Koryu, mistry či Soke je to cesta, kterou žijí pro své umění. Protože kanji GYO (行), které je možné číst také jako Iku nebo Yuku, musí být chápáno jako něco, s čím musíme jít a čeho se musíme stát součástí.

Dalším slovem, které je součástí Shugyo 修行 a je klíčové pro každého, kdo se chce věnovat tréninku Koryu, je slovo Keiko 稽古. Zde opět tyto dvě kanji přesně nevyjadřují trénink jako takový. Mnoho svitků používá toto slovo, ale jediný kdo toto slovo používá s širším významu, je svitek Kito Ryu Jujutsu 起倒流柔術. Tyto dvě kanji můžeme číst také jako "Inishie ka kangaeru", což může být přeloženo jako "přemýšlení o minulosti", "odrážení se v minulosti". Jinými slovy to znamená, že student musí přemýšlet, hledat, zkoumat, jak jeho mistři či zakladatelé v minulosti trénovali, používali tělo, používali různé aspekty či skryté faktory, které jsou skryté za každou technikou, za každým pohybem za každým kanji ve svitku.

Lidé studující Koryu často říkají: "Naučil jsem se všechny techniky Okuden 奥伝 z toho či jiného Koryu", nebo "Okuden v tomto Koryu má takovýto počet technik." Ale význam tohoto slova není něco udělat, něčeho dosáhnout nebo něco spočítat. Okuden 奥伝 není jenom technická úroveň v osnovách Koryu.

To samé platí o Shoden 初伝 či Chuden 中伝. Pochopit Shoden znamená pochopit Okuden a opačně. Jedno s druhým úzce souvisí.

Okuden 奥 伝 znamená nejhlubší přenos či předání – tohoto dosáhnout zabere celý život. Je to každodenní tvrdý trénink a mnoho bolesti. Je smutné, že lidé nemají respekt k umění stejně, jako nevidí, jak hluboký význam toto slovo má. Okuden neříká nebo nespecifikuje, kde je konec.

Není možné zafixovat nebo limitovat znalosti o Koryu určitým počtem technik nebo několika úrovněmi. To, co bylo tvořeno několika generacemi, nemůže být takto limitováno.

Dalším velmi důležitým aspektem pro správné pochopení Koryu je Kako Genzai Mirai no Jutsu - 過去現在未来之術. Zmínku o tom najdeme v Nen Ryu Seiho Heiho Mirai-ki Mokuroku - 念流正法兵法未来 記目録 psaném roku 1596, což je makimono školy Nen Ryu 念流, která je jednou z nejstarších Koryu Japonska. Kako Genzai Mirai no Jutsu - 過去現在未来之術 bylo samozřejmě používáno i dalšími školami včetně ninjutsu. Tato slova odkazují na hlubokou povahu technik a reprezentují duši toho, na čem bylo Koryu vytvořeno.

Kako znamená minulost. Genzai znamená přítomnost a Mirai znamená budoucnost. Význam těchto tří slov vysvětluje, že technika byla vytvořena zakladatelem a poté broušena dalšími generacemi Iemoto – Soke. Vysvětluje také aspekty boje a strategii boje z minulosti, které vám pomohou čelit a přizpůsobit se současné situaci, stejně tak jako předat znalosti budoucím generacím včetně vysvětlení jak žít a cvičit.

Proto není důvod přidávat do tréninku svoji vlastní představu, pokud nejste Soke nebo Iemoto.

Vše už je obsaženo v umění, vše už je v technice. Člověk musí cvičit s hlubokou pokorou a pravdivě. Ne s pýchou a arogancí si myslet: "změnil jsem techniku, aby byla lepší než předtím" nebo "předtím nebyla tak dobrá, tak ji vylepším". Trvalo roky či staletí stejně jako mnoho životů, než byla vytvořena jedna Koryu. Na to, abyste mohli říci, že technika je špatná, neefektivní, nefungující, tak ji prvně musíte dostat hluboko do vašich kostí, do vašeho těla, do vaší duše.

V systému Koryu byl hlavním pilířem vztah mistra a žáka. Tento vztah byl založen na hluboké důvěře. Mistr ukazoval formu, techniku, někdy i něco vysvětloval. Student naslouchal a snažil se kopírovat. Ale v zásadě tomu student nemohl rozumět, protože neměl stejné zkušenosti, neměl potřebné záznamy a ani stejný věk jako mistr. Musel svému učiteli důvěřovat a nechat se vést. Po určité době tréninku si občas student na základě své domýšlivosti začal myslet, že má již techniku či formu zvládnutou, že to co dělá, je stejné, jako to, co ho učí jeho učitel. Ale zapomínal na spoustu chyb, které dělal, a začínal si vytvářet svou vlastní cestu, protože většinu času jenom poslouchal a vzhledem ke svým omezeným zkušenostem, vzdělání se to snažil pochopit.

Ale to, co ve skutečnosti viděl, bylo "poškozeno" či "kontaminováno" různými filtry. Povaha těchto filtrů závisela na mnoha faktorech, jako je kultura, náboženství, vzdělání či hodnoty života.

Plus jedna velmi důležitá věc, a tou byla povaha studenta samotného, jeho charakter, který měl hluboko uvnitř sebe. A to je to, co mu umožnilo buď mistra následovat, a nebo si vytvořit vlastní cestu, opustit mistra a změnit směr. Dalším zásadním aspektem předávání byla skutečnost, že mistr nikdy studentovi neříkal jeho chyby a neopravoval ho. Protože student, který byl dospělý, musel být schopný opravovat sám sebe a následovat správnou cestu bez přímého označení nebo vysvětlení. Koryu nebyly školami s typickým vzdělávacím systémem. Lidé, kteří se měli možnost dostat k Bushi – válečníkům, byli sami dospělí lidé s velkými zkušenostmi a zázemím. Nebyl to vzdělávací systém – byl to jednoduchý systém: "jdi správnou cestou, nebo zemřeš". Mistr neměl čas vás stále opravovat. Schopnost opravovat sám sebe byla hluboce spojena se schopností přežít a vyvíjet se dále a byla jedním z hlavních bodů vystihující význam RYU, všech válečných umění, bojových metod, vojenských věd a strategií. Protože, kdo nebyl schopný se adaptovat a jít s davem, zůstal připojený k limitované a mrtvé formě. Mistr také studenta chválil a "hladil" jeho ego různými frázemi jako: "Ty jsi velmi dobrý, jsi lepší než starší studenti." "Jsi tak dobrý, že jsi na stejné úrovni jako já." "Ty bys mohl být můj nástupce." "Všechno co děláš, je skvělé." "Nemáš sobě rovného..." atd. Byla to velmi dobrá věc poznat skutečnou povahu studenta a jeho touhy. Člověk zůstává člověkem a dřív nebo později, hlavně když do toho byly zapojeny emoce, se projevila skutečná povaha studenta. Díky tomu se někdy stávalo, že student získal přesvědčení, že je opravdu silný a má ve všem pravdu a vydal se svou vlastní cestou. Spíš než být něčeho součástí, zkoušel vytvářet věci sám. Toto většinou probíhalo v počátečních fázích studia, v takzvaném "zkušebním období", které trvalo i několik měsíců a záleželo na rozhodnutí mistra, kdy toto období ukončí a zda studenta přijme nebo odmítne. Mistr svého potenciálního studenta pečlivě sledoval, zjišťoval, jestli bude schopen plnit jeho požadavky, jestli má upřímné chování a vystupování nebo jestli má potřebné schopnosti se v jeho škole vyvíjet. Často se také stávalo, že i potenciální studenti se zkušenostmi z jiných bojových umění nebyli do dané školy připuštěni. Volba byla vždy na mistrovi, jestli studenta přijme či ne. V některých školách dokonce nebyli připuštěni ke studiu studenti jiných bojových škol. Jedním z důvodů bylo udržování tajemství té či oné školy, dalším z důvodů bylo také to, že si s sebou studenti přinášeli „špatné“ návyky. Samozřejmě tohle všechno se odehrávalo vždy před skutečným a opravdovým učením a předáváním znalostí té dané školy. Tyto způsoby jakési přirozené selekce fungují v mnoha Koryu dodnes.

Po tomto "zkušebním období", pokud se mistr rozhodl studenta přijmout, následovala fáze Nyumon – vstup. V některých Koryu se také praktikoval Keppan 血判 – krvavá přísaha, která se dělala dohromady se slibem KISHO či KISHOMON. Tento slib byl vždy psán budoucím studentem a jeho podpis byl psán jeho vlastní krví. Student se píchl nebo řízl do prstu nebo na skrytém místě na paži a krví slib podepsal. Tato praxe se například stále praktikuje v Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu v Dojo vedené Otake Risukem.

Forma vždy prezentovala posloupnost školy. Tuto posloupnost dále reprezentovala image mistra a znalosti předcházejícího mistra. Proto by student nikdy neměl přestat kopírovat. Kopírování znovu a znovu, hlouběji a hlouběji, aniž by se to pokoušel analyzovat nebo se to snažil pochopit intelektuální cestou. To je jediný způsob, jak se mohl stát součástí toku školy. Ve výuce a trénování Koryu existují přesná pravidla a není možné je přeskočit.

Pochopení významu "trénovat do hloubkyů závisí především na účelu tréninku, na lásce k umění a mistrovi, oddanosti a samozřejmě na vzájemném vztahu mezi studentem a mistrem. A všechny tyto aspekty musí být viděny skrze kontinuitu, protože Čas je jediným opravdovým Testem všeho v životě.

Pohyb a forma se odráží v praxi stejně tak, jako každý ukazuje, jakým je uvnitř student. Stejně to platí o opakování jednotlivých forem či kat stále dokola. Velmi důležité je nebýt slepý, nebýt spokojen a stále se snažit jít hlouběji a výš. Trénink sám o sobě je zkoumání. Je přirozené, že student musí experimentovat, musí testovat své znalosti s odlišnými lidmi, silnějšími soupeři, jinými bojovými styly, za různých situací a proti různým zbraním, aby zjistil, jestli technika či kata funguje. A to ne jenom jednou, stále dokola. Stále bez konce, protože jestli to skončí, potom to není "Hluboké".

Pokud naučená technika nefunguje, může to mít několik důvodů. Za prvé, technika, kterou se student učil, je špatná a nesprávná. To znamená, že mistr mu ukázal nesprávnou techniku, která nefunguje. Potažmo, co se mistr kdysi naučil, nefunguje. Pokud ale studentovi technika nefunguje, i když několikrát viděl mistra tuto techniku úspěšně aplikovat za různých situací a s různými útočníky, potom je na vině student. Myslíte si, že je chyba v mistrovi, pokud student studuje, cvičí a aplikuje techniku špatným způsobem? Ano, často rádi svalujeme vinu na učitele, rodiče, přátele, vládu...

A to je právě ten okamžik, kdy si student začíná vytvářet svoji vlastní cestu.

Mezi učitelem a studentem jsou vždy určité filtry, které porušují schopnost studenta kopírovat svého učitele. Je rozdíl mezi tím, co učitel ukazuje či dělá, a mezi tím, co student viděl, myslí si, že viděl nebo pochopil, a tím co bude dělat.

Prvním a nejdůležitějším filtrem je domýšlivost, kdy se hlava snaží pochopit něco, co má být dokonale kopírováno. To je také jeden z důvodů, proč se ve většině Koryu jako první věc při setkání s učitelem student učí jak zapomenout sám sebe, být prázdný a schopný se učit. Jak se učit a čemu se odnaučit.

Proto slova z esoterického Buddhismu a Zenu jako Munen Muso, Muso no Ken, Koku, Mushin, Moshin, Boshin, Muga, Yuga nebo Yugen vyjadřují stav mysli, upřímný a pravdivý postoj pokory a prázdnoty před předáváním – DEN, školou – RYU, učitelem – mistrem a životem obecně.

Každý si může vybrat cestu, jakou chce, trénovat způsobem, jakým chce a čemu věří. Je to absolutně svobodné rozhodnutí a otevřené všem. Když si někdo vybere něco dělat, něco měnit, někoho následovat, dělá to proto, protože následuje svá přání, touhy a emoce. Ale nikdy nesmí zapomenout, že to bude mít následky... pokaždé!

Každopádně lidé, kteří chtějí jít opravdu do hloubky ve svém studiu Koryu, by neměli nikdy zapomenout, že v konečném důsledku KORYU je "umění" čelit jakékoliv situaci, lidem (zejména silnějším, nebezpečným osobám, bojovníkům, válečníkům, a ne "slepým, upřímným a přátelským studentům" na tréninku) stylům, zbraním a nezůstávat slepým. Vždy stát pevně na zemi a uvědomovat si realitu.

Pokud vaše nejlepší technika, kterou umíte, nefunguje proti někomu silnějšímu, zkušenějšímu, rychlejšímu, než jste vy, potom se zeptejte sami sebe, jestli to, co se učíte, jak se to učíte a kdo vás to učí, je správné! Protože potom se vám může stát, až se jednou stanete učiteli, že k vám přijde student, který vás jedním úderem srazí. Stávalo se to v minulosti a stává se to i v dnešní době.

Tak jako před mnoha lety ve válkami zmítaném Japonsku, tak i dnes platí velmi známé doporučení – UČ SE OD SVÉHO NEPŘÍTELE.

Stejným způsobem byste se měli ptát sami sebe na vztah k vámi vybranému učiteli či instruktorovi.

Kdo jste pro něho? Klient, student, žák, otrok nebo klient, student, žák, otrok, který si myslí, že je mu blízko a je jeho žákem? Jak s vámi zachází a proč? Stará se o vaše duševní a fyzické zdraví?

Všechny tyto otázky vám přinesou odpověď a nebo ODPOVĚĎ založenou na faktech. Musíte být připraveni ji přijmout a čelit jí, protože každý vidí to, co vidět chce, a nikdy ne realitu.

Realita a skutečnost je vždy přímá, brutální a bez kompromisů!

Autor je Shihan Bujinkan Hombu Dojo a dlouholetý student Soke Masaaki Hatsumiho a shihana Tetsuji Ishizuky. Kontakt: filip@bujin.cz, http://www.bujin.cz.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv autora

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavu


Co nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na