Krabi – Krabong | BudoNews.cz

BudoNews.czKrabi – Krabong


10. května 2012 | Přečteno: 15108x | Autor: Martin Hradecký

Muay thai neboli thajský box (národní sport Thajců) znají snad všichni příznivci bojových umění, málokdo ale již ví co je krabi-krabong. Krabi–krabong je tradiční thajské bojové umění, které se zaměřuje na boj s chladnými zbraněmi. Volně se dá tento název přeložit jako: "bojování šavlí a holí" a přestože je v současné době pro většinu Thajců tento způsob boje pouze jakýmsi rituálním artefaktem, předváděným při oslavách a pro turisty, je toto umění vyučováno podle tradice staré mnoho století, již zdob království Ayuthaya.

Thajská historie a vznik krabi - krabong

V rámci historie, bojovalo o půdu v oblasti dnešního Thajska mnoho různých etnických skupin, jako např. Daiové, Khmerové a Barmánci doslova tisíce let. Určitý druh "nestabilní" vlády přetrvával, jak tyto a další etnické klany válčily a bojovaly o přežití a regionální dominanci. Předci siamského národa (název byl změněn na Thajsko v roce 1939, po druhé světové válce se krátce používal název Siam a v roce 1949 se opět změnil na Thajsko) se objevili v první polovině druhého tisíciletí. Se zánikem angkorské a paganské říše, které se nacházely na území současné Kambodže a Barmy, vznikla mocná místní království, jako bylo království Sukhothai, Lanna a Ayuthaya a politická moc se sjednotila do rukou thajských panovníků. Se vznikem těchto království byly zformovány oficiální siamské armády a nadvládu nakonec získala armáda království Ayuthaya. Aby bylo možné rychle a účinně vycvičit farmáře k boji, byly nuceni váleční mistři přizpůsobit a vylepšit starobylé způsoby boje. Jelikož farmáři používali jako zbraně řadu různého zemědělského náčiní a doma vyrobených nástrojů, vyvíjel se i siamský způsob boje tak, aby stejná základní práce nohou, strategie a techniky mohly fungovat s použitím mnoha různých zbraní. Při bitvách se běžně stávalo že vojáci o zbraň přišli nebo se jim zlomila. Proto se také dále rozvinula řada způsobů neozbrojeného boje, při kterém se místo dřevěných a ocelových zbraní používaly nohy, pěsti, kolena, lokty a hlava.

Nejpoužívanější zbraně v krabi-krabong

Zbraně v bojovém umění krabi-krabong se základně rozdělují podle dosahu a patří sem tedy zbraně na velmi velkou, velkou, střední a krátkou vzdálenost. Dále se v tomto thajském válečném umění rozdělují zbraně na hlavní a doplňkové. Mezi zbraně na velmi velkou vzdálenost patří např. vrhací nůž – paa meed, vrhací sekera – kwang kwan a na mai – samostříl(kuše). Všechny tyto zbraně patří do kategorie doplňkových. Hlavními zbraněmi na velkou vzdálenost je tyč – krabong a thajské kopí – hook thai nebo ngao. Doplňkovými zbraněmi na tuto vzdálenost jsou trojzubec – hook sam ngam, dlouhé kopí – hook a hook by poo – kopí s hrotem ve tvaru listu. Mezi hlavní zbraně na střední vzdálenost patří například meč – dabb, párové meče – daab song mue, krabi – šavle a meč + kulatý štít – daab prom loh. Doplňkovými zbraněmi na střední vzdálenost jsou: kulatý štít – loh, krátké kopí – hook san, kwan yai – velká sekera, dlouhý oválný štít – daeng a kaeng – obdelníkový štít. Na krátkou vzdálenost se používá thajský nůž – meed thai anebo mae sowk – zbraň podobná japonské párové zbrani tonfa. Obě tyto zbraně patří do kategorie doplňkových zbraní. Jako poslední uvedu pro zajímavost jednu z hlavních zbraní používaných dříve v bitvách a tou je slon.

Chang – slon jako zbraň.

Slon je typické zvíře pro Thajsko(používali se samozřejmě v celé jižní a jihovýchodní Asii) a je uctíván jako znamení moci a majestátnosti. V bojích se využívala zvláštní plemena slonů, kde byli jednotliví sloni dále vybíráni. Důležitými faktory výběru byla nejen celková velikost a délka klů, ale i charakter a odvaha slonů. V dávných dobách na slonovi seděl král, většinou na hřbetě a obvykle ještě dva další vojáci. Jeden seděl vpředu, slonovi na krku-jeho úkolem bylo slona řídit. Druhý seděl za králem, blízko slonova ocasu a měl za úkol krále a i slona krýt zezadu. Na zemi slona obklopovali další čtyři královi nejlepší bojovníci s meči a chránili slonovi nohy. Samotní sloni byli také cvičeni k válčení. Cvičitel, který většinou i slona řídil, učil zvíře jak chobotem popadnout člověka, bodat kly a kopat nepřátelské vojáky. Přes všechny tyto opatření mělo používání slonů v bitvě i určitá rizika. Na hřbetu slona byl král vystaven nebezpečí, protože například představoval jasný cíl pro palné zbraně.

Meč (daab) je považován za krále zbraní a byla to vůbec první zbraň v jejímž používání byli vojáci cvičeni. Tradiční thajský meč ve středních a jižních oblastech země má tenkou, zahnutou a jednoduchou čepel s ostrým hrotem. Dlouhá rukojeť je vyrobena z tvrdého dřeva nebo kosti. Na severu Thajska tyto meče vypadají trochu jinak, mají rovnější čepel a trojúhelníkový hrot. Historicky byl daab používaný zejména jako zbraň k pozemnímu boji, ale jeho delší variantu používali například bojovníci na koních. Daab se velmi hodí nejen k diagonálním, ale i horizontálním sekům. Dodnes je tento meč nejoblíbenější zbraní v dějinách Thajska. S mečem daab se nejčastěji používal také štít, nejvíce kulatý štít loh. Tento ochranný prostředek je vyrobený z kovu, kůže nebo dřeva. Štít je kulatý s vystupujícím středem a velmi ostrou hranou, která se často používá k úderům. Meč a štít je skvěle vyvážená kombinace zbraní. Jedna pevná zbraň k obraně a druhá rychlá a přesná zbraň k útoku. Nevýhoda této kombinace spočívá v jejich hmotnosti, pokud bojovník nese a používá obě dlouho, rychleji se unaví.

Krabong (tyč) je obvykle dřevěná hůl vyrobená buď z tvrdého dřeva(teakové dřevo - mae sok nebo asijský eben - mai dern) či ratanu. Tato tyč bývá dlouhá přibližně 180 cm a poměrně těžká. Ve válečných dobách nebyly kovové zbraně vždy k dispozici a proto vesničané potřebovali najít způsob, jak se bránit, tak že si vyráběli vlastní zbraně z levných, ale tvrdých materiálů. Krabong nebyl oblíbenou zbraní mezi běžnými vojáky, nejčastěji jej používali farmáři nebo vesničané.Hlavní výhodou této zbraně je samozřejmě její délka, díky které velmi dobře funguje v otevřeném prostoru. Tato výhoda se stává nevýhodou v momentě kdy musíte bojovat v uzavřeném prostoru, v hluboké džungli či v davu. Dalším problémem je, že hůl se snadno opotřebuje nebo dokonce zlomí, když se využívá k vykrývání úderů zasazených ostrými kovovými zbraněmi.

Párové meče (daab song mue) se považují v tomto thajském bojovém umění za jednu zbraň, protože každý meč pracuje nezávisle, ale přesto pracují společně. V rámci celého systému krabi-krabong jsou právě párové meče nejpropracovanější zbraní. V boji představují účinný, rychlý, nepředvídatelný a nebezpečný styl. Největší nevýhodou je skutečnost, že je těžké naučit se daab song mue správně používat. Vyžaduje to nejen velkou dávku zručnosti a koordinace, ale i času. I když je samozřejmě zapotřebí při používání párových mečů rychlost a síla, nejdůležitější je správná technika, vnímavost a přesnost. Účinnost párových mečů bude záviset také zejména na načasování a použité technice.
Mae Sowk se obvykle používají v páru a jsou připevněné k vnější straně předloktí. Mae sowk jsou široké kusy dřeva (nejčastěji se používá teakové dřevo), které mají na jednom konci dvě dřevěné rukojeti a na druhém konci smyčku z provazu která slouží k připevnění zbraně k předloktí. Hlavním důvodem proč byla tato zbraň zavedena do systému krabi-krabong bylo zlepšení vidění a reakční rychlosti při krytí. Techniky a prvky naučené při tréninku s mae sowk mohou být údajně velmi užitečné také při Muay Thai díky podobnosti používaných pohybů. Tuto zbraň lze samozřejmě použít jak k obraně tak i k útoku. Jelikož se mae sowk drží blízko u těla, je k jejímu efektivnímu používání potřeba rychlá práce nohou a velká mrštnost. Postoj by měl být nízký, čímž se pro protivníka zmenšuje cíl. Tato zbraň velmi dobře funguje proti jiným dřevěným zbraním. Neměla by se používat proti ostrým sečným zbraním hrozí rozlomení.

Thajský nůž (meed thai) či vrhací nůž (paa meed). U těchto zbraní se jedná o širokou škálu variant. I zde je velmi důležité(podobně jako u meče daab) z jaké oblasti země zbraň pochází. Nůž má řadu výhod. Díky své velikosti a váze, lze snadno ukrýt. Dříve se také často používal jako záložní zbraň, například spolu s mečem a štítem (což samozřejmě známe i s evropského pojetí šermu, kdy se používaly různé dýky). Pro Thajce bylo také důležité, že nůž najdete v každém domě a lze ho i využít k vyrábění dalších dřevěných zbraní. Nůž může být použit při přímém střetu, nebo ho lze i na protivníka hodit. Thajské vrhací nože vznikly jako samostatné zbraně, a jejich jednoduchý tvar a dostatečná váha jsou velmi účinné. Hlavní nevýhodou vrhacích nožů(či jiných vrhacích zbraní) je v tom, že je můžete použít pouze jednou.

Praktický trénink a osobní zkušenosti

Základní techniky a zbraně používané v krabi-krabong se v jednotlivých stylech, které se v Thajsku vyskytují, obecně moc neliší. V závislosti na učiteli a stylu se ale v určitých detailech lišit mohou, jako například držení těla, práce nohou, atp. Téměř každý styl krabi-krabong začíná u dobré koordinace pohybů a správném postoji. Jde o to chápat a vnímat jak funguje tělo. Obecně se trénink krabi-krabong skládá z procvičování sestav, tanců, drilů a exhibicí. Toto bojové umění se v ideálu předává z mistra na žáka v rámci formální tradice. Každý mistr krabi-krabong má mnoho žáků, ale jen několika z nich se podaří stát instruktory. Od každého instruktora se očekává, že zachová staré metody, ale sám do systému přidá také něco ze sebe a to aniž by narušil základní principy a systém tohoto umění. Studenti samozřejmě provádějí řadu cvičení ve dvojicích, které pomáhají rozvíjet načasování a správné reakce. I když "kontrolovaný" sparring s dřevěnými(cvičnými) zbraněmi tvoří základní část cvičení, nácvik volných soubojů s železnými zbraněmi je nebezpečný a žáci ho provozují jen zřídka. Jakmile žáci zvládnou základní pohyby a práci nohou v krabi-krabong, mohou údajně jako zbraň účinně použít téměř cokoli. V rámci různých ukázek a exhibičních vystoupení krabi-krabong jsou nejčastěji předváděny párové meče – daab mong sue, tyč – krabong, meč - daab, meed thai nebo paa meed - nůž či vrhací nůž a mae sowk. Součástí krabi-krabong je také rozsáhlý systém boje beze zbraně – Muay Thai Boran, který je podle určitých zdrojů předchůdce dnešního thajského boxu. Právě tento "doplněk" pomáhá bojovníkům v určitých situacích je-li potřeba účinně použít i tělo jako zbraň. Jsou situace kdy při boji se zbraněmi může například úder loktem, kop či úder hlavou změnit celý průběh boje. Určitou zajímavostí je, že v umění krabi-krabong byli a jsou údajně cvičeni i královy tělesní strážci. Asi nejznámější škola krabi-krabong v dnešním Thajsku je Buddhai Sawan Sword Fighting Institute v provincii Chiang Mai, kde se vyučuje styl krabi-krabong Sangha.

Při své návštěvě Thajska jsem si užil nejen nádhernou přírodu a úžasné historické památky, ale samozřejmě i bojová umění(muay thai i krabi-krabong). Osobně jsem se setkal se skupinou která předváděla krabi-krabong přibližně 90 km od Bangkoku v Thai Village Cultural Show v Rose Garden. Po jejich exhibici jsem měl možnost si s členy této skupiny nejen popovídat o krabi-krabong, ale také si vyzkoušet a nafotit jednotlivé zbraně. Řada drilů například s párovými meči jsou velmi podobné drilům sinawali z filipínských bojových umění. Pokud se zajímáte o krabi-krabong přímo v Thajsku, tak nejjednodušší kontakt je právě na některém z exhibičních vystoupení. Ojediněle bývají některé kurzy krabi-krabong také nabízeny některými školami muay thai. Ačkoli jsem měl ověřené informace, že jedna škola krabi-krabong se nachází přímo ve městě Ayutthaya(přibližně 130 km od Bangkoku), tak v současné době bohužel již tato škola zde nefunguje. Ve městě Ayutthaya jsem ale objevil velice zajímavý specializovaný obchod pana Thongbrona Homthonga, který se jmenuje Keerati a je zaměřen na nářadí a autentické chladné zbraně Thajska. Zde jsem si pořídil originální meč daab, nůž paa meed a velmi specifický nůž nazývaný nap. S panem Homthongou jsem si i velmi pěkně o tradičních zbraních popovídal. Mnoho originálních zbraní lze také samozřejmě vidět i v několika muzeích v Bangkoku.

Použité materiály:
internet, kniha KRABI-KRABONG – Pedro Solana Villalobos a přímé informace od cvičenců krabi-krabong

Publikováno s laskavým svolením autora.

Autor vyučuje v Arnis & Balaraw Fighting Club
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: Martin Hradecký

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavuCo nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na