Latosa Escrima Concept | BudoNews.cz

BudoNews.czÚvodní strana > JV Asie > Latosa Escrima Concept

Latosa Escrima Concept


1. února 2013 | Přečteno: 5276x | Autor: Martin Hradecký

Začátkem října letošního (2012, pozn. redakce) roku navštívil opět Českou republiku velmistr René Latosa - zakladatel systému Latosa Escrima Concept. Přicestoval na osobní pozvání sifu Zdeňka Kobrleho a sifu Jiřího Drnce. Oba jmenovaní jsou v současné době nejvýše postavenými učiteli Wing Tsung a Escrima v ČR.

RENÉ LATOSA

Velmistr René Latosa se věnuje tréninku filipínských bojových umění přibližně 40 let a během této doby i dále vyvíjel svůj vlastní koncept boje. René začal se svým oficiálním tréninkem escrimy ve svých 17 letech, kdy začal cvičit ve Stockton Escrima Academy pod vedením takových osobností jako byl Angel Cabales, Maximo Sariento, Dentoy Revilar a Leo Giron. Nejvíce ho ale na jeho cestě bojovníka ovlivnil jeho otec Juan Latosa. Hlavní filosofie v Latosa Escrima Systému je velice jednoduchá a to, že celek je významnější než pouhý součet jednotlivých částí. To znamená, že například technika nefunguje jen tak sama o sobě, pokud není zkombinovaná s koncepcí rovnováhy, síly, rychlosti, zaměření, načasování, transition-přechodu(myšleno tím schopnost použití stejných pohybů pro boj beze zbraně i jakoukoliv jinou zbraň) a správného duševního postoje. Pochopení elementárních konceptů boje tak jak je prezentuje Rene Latosa, pomůže každému bez ohledu na styl který cvičí pochopit důležité aspekty boje. Letos v dubnu se na Filipínách konal seminář u příležitosti 1st Filipino Martial Arts Hall of Fame (síň slávy FMA). René Latosa byl také pozván a jako jeden z několika mistrů různých stylů Escrima/Arnis/Kali byl do Hall of Fame uveden jako Martial Arts Legend.

SEMINÁŘ V ČR

Velmistr René Latosa pobýval v České republice sice pouze dva dny, přesto se ale v rámci výuky stihlo probrat několik zajímavých témat. První den jeho návštěvy byl ve znamení soukromých tréninků. Výuka začínala privátní lekcí zaměřenou na boj s mačetou a to pro vybranou skupinu učitelů escrimy. Po té následoval soukromý trénink filipínského boxu – Panantukanu, určený již pro další instruktory a pokročilé cvičence. Druhý den se konal "otevřený" seminář Latosa Escrima Konceptu, kde byl vítán každý zájemce o toto bojové umění. Po ukončení tréninku velmistr Latosa odcestoval do Německa, kde vedl dalších několik seminářů.

Osobně jsem měl možnost se zúčastnit obou soukromých akcí pořádaných pro učitele a instruktory. Ještě jednou bych rád touto cestou poděkoval Zdeňkovi Kobrlemu za umožnění se těchto výcviků zúčastnit – díky! Privátní lekce zaměřena na boj s mačetou byla "postavena" na kvalitních základech všech zúčastněných a na jednoduchosti vyučovaného systému. Reného výuka je hodně o ekonomice pohybu a funkčnosti. V prvé řadě šlo o pochopení celkového konceptu a ne jen o jednotlivé techniky. Věnovali jsme se samozřejmě pohybu se zbraní a probrali jsme i použití mačety na všechny tři vzdálenosti – dlouhou, střední i krátkou. Dále jsme cvičili kontra techniky a správné načasování. René se každému osobně věnoval, odstraňoval chyby, opravoval a vysvětloval. Celá privátní lekce probíhala ve velmi přátelské a otevřené atmosféře. Dalším cvičebním blokem byl filipínský box někdy též nazývaný Panantukan. Zde René výuku začal malým vysvětlením co je filipínský box a jak se např. liší od klasického sportovního boxu. Zajímavostí je, že technický základ filipínského boxu je totožný se základy boje s tyčí či nožem. Tyto techniky jsou akorát převedeny do neozbrojeného boje. Tento fakt vysvětluje celkovou koncepci a přístup k boji v tomto pojetí, kdy jsou využívány nejen údery pěstí, ale i údery dlaněmi, malíkovými hranami, hlavou, předloktím, rameny, lokty či prsty. Zaměřili jsme se na kvalitní a stabilní postoj a zpočátku na údery pěstí. A to na přímé údery, údery ze strany a tzv. kladiva. Vše se po chvíli stínování ihned aplikovalo na lapách. Přešli jsme ještě na pestrost repertoáru úderů dlaněmi a končili jsme specifickými drily ve dvojicích či ve větších skupinách. Další den se konal seminář, kterého se mohli zúčastnit všichni bez rozdílu technického stupně či školy. Příchozí byli rozděleni na dvě skupiny. První skupině ukázal René jak vést správně útok. Zaměřil se na koncept boxu (krabice), který dále rozvíjel pomocí dalšího stavebního kamene - konceptu "So What?" (asi bychom volně přeložili jako "no a?". René postupně kombinoval jednotlivé útoky s jednotlivými obranami a oběma koncepty. Skupina pokročilejších si nejprve pod Reného dohledem zopakovala (a někteří opravili, či doplnili) techniku správného úderu a potom se již všichni vrhli na útoky za pomoci dvou tyčí. Narozdíl od minulého semináře před dvěma roky, jsme si tentokrát pod jeho vedením mohli otestovat princip tzv. "kotvy", kdy jedna noha stojí pevně na místě a druhá se pohybuje různými směry. Vše nejprve zkoušeno s jednou nohou do 360 stupňů (poté druhou) a nakonec v kombinaci pohybu obou nohou, ale vždy jedna z nich pevně ukotvena. René poukazoval na nevýhody nestabilního postoje (poskakování, popocházení) a ukazoval výhody kotvy. Poté si všichni vzali zbraně určené na jejich programy (mačety, tonfy, dlouhé tyče, nože, palmsticky, ...) a vše si mohli vyzkoušet, pod Reného dohledem. Zbraně mohli poté účastníci libovolně kombinovat, aby plně pochopili princip Transition (přenos, přechod). V tomto případě aplikováním na přenos technik z jedné zbraně na druhou. V Latosa Escrimě se neučí různé techniky pro různé zbraně, což umožňuje rychlejší pochopení práce s novou zbraní. Základy jsou stejné ať již pracujeme s tyčí nebo například s nožem. Na řadu pak přišlo několik dalších drilů, z nichž většinu jsme měli možnost vyzkoušet poprvé.

Sledovat velmistra Latosu při výuce je velmi přínosná zkušenost a opravdový zážitek. Tento šedesátiletý escrimadores, jehož výbušnost by mu mohla řada mladíků jen závidět, je opravdu výjimečný učitel. A to nejen tím co vyučuje, ale i jakým způsobem to předává. Jednoduché principy, které stále dokola opakuje a vysvětluje se téměř každému cvičenci doslova "zavrtají" pod kůži. Vše co René předvádí a demonstruje působí nejen přímočaře, ale i účinně. Bylo mi ctí znovu trénovat pod touto legendou a již nyní se těším na další shledání.

Více informací na www.wingtsung.cz nebo na www.escrima-concepts.com.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv redakce

Související články


Latosa Escrima
Velmistr Rene Latosa poprvé v České republice (2010).

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavuCo nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na