Musado Military Combat System | BudoNews.cz

BudoNews.czMusado Military Combat System


2. ledna 2013 | Přečteno: 5821x | Autor: Roman Vojta a Oldřich Šelenberk

Vojáci, policisté nebo příslušníci jiných ozbrojených státních složek se při výkonu svého povolání často dostávají do situací, kdy nemohou z různých důvodů použít svojí střelnou zbraň. Nezbývá jim pak nic jiného, než použít proti ozbrojenému nebo neozbrojenému protivníkovi nacvičené techniky tzv. "boje z blízka". Patří mezi ně například hmaty, chvaty, kopy, sebeobranné techniky, boj s nožem nebo s tyčí, údery pažbou a další.

Jedním ze systémů boje zblízka, který je zaměřený výhradně na policejní a vojenskou sebeobranu je MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM. Jedná se o ucelený soubor bojových technik, které svůj prapůvod mají převážně v korejských válečných uměních. Je ale více přizpůsoben služebním potřebám a fyzickým schopnostem nás Evropanů. Jeho poměrně velkou výhodou je, že nevyžaduje mimořádnou tělesnou sílu, ani žádné akrobatické prvky, tak jak to známe z filmů či ukázek nejrůznější asijských bojových umění. Obsahuje také relativně jednoduché bojové pohyby, které vycházejí z přirozených možností jednotlivce a ze zavedené výzbroje a výstroje vojáků či policistů. Byl vyvinut a dále zdokonalován především pro rychlé ukončení boje v krizových situacích a z tohoto důvodu není možné jej praktikovat jako soutěžní sport. Z uvedeného důvodu se také nepořádají žádné výukové semináře v civilním sektoru.

Vznik a vývoj Musado MCS

Zakladatelem a nejvyšším velmistrem bojového umění Musado – v překladu "Cesta válečníka", je pan Herbert Grudzenski z Německa. Ten se již od svého dětství aktivně věnoval bojovým uměním a sportům, zpočátku především judo a jiu-jitsu (byl například členem reprezentačního výběru mládeže, který tehdy vedl trenér seniorské reprezentace Německa, japonský mistr Tokio Hirano). V letech 1968 - 1970 sloužil dobrovolně jako voják u 313. výsadkářského praporu ve Wildeshausenu v severním Německu. Zde absolvoval společný výcvik s americkými a francouzskými elitními jednotkami. Tam se také poprvé setkal s problematikou vojenského boje zblízka. V roce 1970, po ukončení své služby v armádě, si otevřel ve městě Castrop-Rauxel soukromou školu asijských bojových umění. Později navázal osobní kontakt s některými korejskými mistry stylů taekwondo, hapkido a kuksulwon, kteří přišli jako zahraniční dělníci do Německa za prací. Několik z nich získal pro svou školu jako instruktory a také jako svoje další soukromé učitele. Společně s nimi pak trénoval různé korejské bojové techniky.

Zvlášť významným korejským učitelem Herberta Grudzenského byl velmistr Soon-Byung Kang. Ten jej přijal do své rodinné školy jako svého prvního a zároveň i posledního neasijského žáka. V letech 1970 až 1973 vyučoval Herberta Grudzenského původním technikám musul (všeobecný výraz pro korejské válečné dovednosti) ve spojitosti s asijským náboženstvím a přírodní medicínou. Na konci roku 1973 musel mistr Kang z pracovních důvodů odejít s celou rodinou do USA. Při této příležitosti udělil Herbertu Grudzenskému titul Sulsa (v přeneseném významu "mistr a učitel techniky").

V osmdesátých letech byl již Herbert Grudzenski natolik zkušeným učitelem, že mohl s ohledem na evropské prostředí vytvořit nový, ucelený a moderní styl sebeobrany a boje z blízka, pro který zvolil jméno "MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM" (na tomto místě je nutné upozornit na tu skutečnost, že Musado MCS je ve světě známé především jako vojenská záležitost, jejímž cílem je eliminace nepřítele. V policejní verzi MCS jsou však veškeré techniky zaměřeny jen a pouze na uvedení útočníka do pozice, kdy může být spoután, prohledán a transportován, tedy provedení policejního zákroku vždy v mezích zákona).

Rozdělení Musado MCS

Musado MCS obsahuje tyto čtyři samostatné výcvikové
programy:
1. Základní boj zblízka beze zbraně (obrana proti držení, škrcení, úderům a kopům...).

2. Základní bojové techniky s tyčovitými předměty (s obuškem, tyčí, polní lopatkou...).

3. Obrana proti bojovému noži (ruka proti noži, tyč proti noži, improvizace...).

4. Boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé (kontaktní boj, nůž proti noži, poutání pachatele, likvidace strážných…).


Bojové situace pro využití Musado MCS

Techniky sebeobrany a boje zblízka, obsažené ve výše uvedených výukových programech Musado MCS, jsou přizpůsobeny těmto deseti základním modelovým situacím, do kterých se může voják, nebo policista při plnění svých úkolů dostat:

1. Když je zaskočen a nestačí použít svojí zbraň (např. nesoustředěnost, podcenění situace, špatné krytí, přepadení ze zálohy...).

2. Když může použít svojí zbraň, ale ona selže (např. různé závady na zbrani...).

3. Když svojí zbraň při boji ztratí (např. v dýmu, ve tmě, po výbuchu, při zápase...).

4. Když je mu zbraň během boje odebrána (např. po odzbrojovací technice, při zajetí...).

5. Když mu dojde munice (např. chaotická střelba, obklíčení, špatné zásobování...).

6. Když munice je, ale není čas na dobíjení, nebo přebíjení zbraně (viz překvapení, zaskočení, zápas...).

7. Když by vlastní palbou ohrozil své kolegy, nebo nezúčastněné osoby (např. boj na příliš krátkou vzdálenost, špatné střelecké "pozadí"...).

8. Když boj musí být z taktických důvodů proveden potichu (např. likvidace stráží, útěk ze zajetí...).

9. Když řeší situace při ochraně hodnot státního zájmu (např. pořádkový zákrok, boj s teroristy...).

10. Když v "civilním" životě musí chránit svojí osobu a rodinné příslušníky (např. výhružky a fyzické napadání ve vztahu ke služebnímu poměru nebo k provedenému služebnímu zákroku…).


Cíle výcviku Musado MCS

Musado MCS se v podstatě již od svého vzniku stále vyvíjí a to na základě nových poznatků z oblasti metodiky, psychologie, taktiky, vývoje zbraní a výstroje, ale především pak na základě praktických poznatků z různých válečných konfliktů, nebo zákroků proti nebezpečným pachatelům. K tomuto účelu byla založena v roce 1985 "Studijní skupina pro boj zblízka MMCS", kterou tvoří hlavní instruktoři MCS z různých složek a států.

Stejně jako i jiné styly vyžaduje Musado MCS pravidelný trénink a dostatečné fyzické nasazení. Vzhledem k svému bojovému zaměření, se zákonitě propojuje při tréninku i s dalšími aktivitami jako je např. taktika CQB, parašutismus, potápění, plavání, combat střelba horolezectví, první pomoc atd. Musado MCS ale rozhodně žádným způsobem nenahrazuje např. střelecký nebo taktický výcvik. To jsou samostatné policejní či vojenské disciplíny a měly by proto tvořit vyhrazenou část služební přípravy. Musado MCS ve svých sebeobranných technikách pouze navazuje (ve výše uvedených krizových situacích) na již zavedené postupy, např. tasení a držení zbraně, střelecký postoj, různé druhy poutání pachatele atd. Cílem výcviku MCS také není připravit na boj jednoho špičkového zápasníka v ringu, ale stovky, ne-li tisíce příslušníků různých ozbrojených složek. A to už jsou pak podmínky pro výcvik hodně ztížené! Není například možné si pro top-trénink vybrat ze všech zájemců jen toho nejlepšího, vždy je nutné při výcviku zohledňovat věk a zdravotní stav cvičenců, jejich rozdílnou výstroj a výzbroj, musí se také vycházet z finančních, časových a materiálních možností pro výcvik u jednotlivých útvarů, omezené jsou také podmínky životosprávy atd. Trénink Musado MCS plní i řadu vedlejší cílů při služební přípravě. Je to například zvyšování psychické odolnosti, ondiční příprava, rozvoj motorických schopností, nácvik plnění úkolů v nestandardních podmínkách, "stmelování týmů", upevňování smyslu pro povinnost a osobní disciplinovanost apod.

MUSADO ® je mezinárodně registrováno a chráněno. Proto výuka tohoto stylu, použití jeho technik, symbolů, názvů, metodických a propagačních materiálů podléhá vždy schválení autorizovaných zástupců WMA.

Oznámení WORLD MUSADO ASSOCIATION:

Z vážných zdravotních důvodů nemůže grandmaster Herbert Grudzenski od konce roku 2011 již plnit nezbytné povinnosti hlavního instruktora World Musado Association. Proto z jeho pověření předal nejstarší syn Oliver Grudzenski (5. dan) na mezinárodním semináři v Praze dne 14. dubna 2012 panu Oldřichovi Šelenberkovi čestný technický stupeň 7. dan a titul dojangnim. Tím se stal pan Šelenberk jeho nástupcem a hlavním instruktorem WMA. Od této chvíle se nachází hlavní dojang a vedení WMA v Praze.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv redakce

Související články


Tradiční Musado
Představení jedné z částí Musado.

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavuCo nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na