Pekiti-Tirsia Kali - představení | BudoNews.cz

BudoNews.czÚvodní strana > JV Asie > Pekiti-Tirsia Kali - představení

Pekiti-Tirsia Kali - představení


6. května 2013 | Přečteno: 5013x | Autor: Petr Klečka

Představení Pekiti-Tirsia Kali Czech Republic (PTK CR) prostřednictvím rozhovoru s jeho vedoucím představitelem Alešem Brunnerem.

Jak bys charakterizoval PTK, čím se odlišuje od ostatních filipínských stylů?

PTK je rodinným stylem, který byl vytvořen na ochranu osob a majetku rodiny Tortal. Dnes je jeho hlavním nositelem GrandTuhon Leo Tortal Gaje, kterému jsou podřízeny všechny organizace vyučující PTK po celém světě. Tím je zachovávána jednotná struktura a kvalita výuky.

Jedinečnost tohoto systému tkví v jeho logičnosti, systematičnosti a způsobu jakým je žákům předáván. Jedinečnost a i rozdíl mezi PTK a ostatními styly je v tom, že nestrukturalizuje jednotlivé dílčí úseky a netříští tak systém na mnoho dalších podsystémů, ale vždy klade důraz na výuku celku a pohybu jako takového, protože ten je tím nejzásadnějším prvkem v jakémkoliv boji. Velký důraz je v PTK kladen na používání zbraní, převážně chladných a porozumění jejich možnostem a účinkům. To je již po staletí nepřetržitě ověřováno v bojích, kde chyba může být hrubou chybou a velmi často znamenat i smrt. Tohoto jsou si vědomi např. i jednotky Philippine Recon Marines, kteří mají tento systém zařazen do svého výcviku a denně jej mají možnost testovat v reálných podmínkách bojového nasazení.

Potřebu takto komplexního a systematického výcviku si dnes již uvědomují po celém světě a tak PTK zažívá v posledních letech velký rozmach, který je logickým vyústěním světového dění.

Jak je koncipována výuka PTK ČR?

V PTK je kvalita nadřazena kvantitě a tudíž koncepce výuky PTK v ČR je postavena především na správném pochopení, provedení a schopnosti aplikace základních pohybových prvků a návyků. Jedná se tak o celkový rozvoj jednotlivce jak po stránce cvičební, tak po stránce mentální a jeho schopnost aplikovat tyto dvě polohy do jedné v rámci boje.

Koncepce výuky se zaměřuje nejen na samotný boj, ale i na předkonfliktní a postkonfliktní fázi, kde se opět dbá na osvojení si správných návyků, taktiky a strategie. Žáci se již od začátku učí pracovat se zbraní a zároveň se i proti zbrani bránit a všechny tyto zkušenosti pak aplikovat i v boji beze zbraně. Porozumění zbrani vede k vyššímu vědomí a ke zdravému respektu, který se mnohdy z bojových umění vytrácí.

Kdo je "garantem" za systém výuky PTK v CR?

Garantem za systém výuky PTK v ČR je evropská organizace Pekiti Tirsia Europe jejímiž jsme členy. Přímý dohled zajišťuje Tuhon Uli Weidle, jakožto hlavní šéf této organizace a moje osoba.

Existuje nějaká mezinárodní spolupráce v rámci Evropy nebo světa?

Na mezinárodním poli se vyskytuje spolupráce ohledně návštěv, společných seminářů a akcí, které spojují všechny bojovníky PTK a utváří tak silné pouto, díky němuž je pak možná výměna zkušeností, dovedností a znalostí. Zároveň GrandTuhon Leo T. Gaje objíždí celý svět a pořádá semináře tak, aby byla zaručena všude stejná kvalita výuky, a on sám je tudíž jakýmsi spojovacím prvkem mezi všemi světovými organizacemi.

Jaké je složení lidí cvičících PTK CR?

Co se týče věkového složení, tak tam hranice začíná někde kolem 18 let a končí někde kolem 50. Co se týče profesního zaměření, tak je to napříč spektrem od studentů přes různé profese až po policisty a vojáky. Jedno je ale spojuje a tím je tzv. přirozená inteligence. Boj s nožem či jakoukoliv jinou zbraní není pro hlupáky, nafoukance ani "idioty".

Co PTK CR plánuje v letošním roce?

Na letošní rok je naplánováno mnoho tematických seminářů, které se osvědčily v minulých letech, ale i těch, které se ještě nekonaly, nebo jsou pokročilejší a teď přišel jejich čas. Semináře budou probíhat nejen v Praze, ale i po různých Kali-klubech, které jsou mimopražské. Připravuje se letní soustředění, kde se tentokrát zaměříme na nůž (boj a obranu) a teleskopický obušek, Zároveň se připravuje seminář s Tuhonem Uli Weidlem a běží i série speciálních členských seminářů. S tím pak běží semináře v Německu, kterých se zúčastňuji nejen já, ale i někteří lidé z klubu PTK CZ, kde se dále vzděláváme a zdokonalujeme tak i výuku předávanou našim žákům.
Pokračujeme i ve výuce některých bezpečnostních složek, se kterými jsme v minulosti navázali velmi dobré vztahy a které si uvědomují význam PTK a zařadili ho jako nedílnou součást svého výcviku.

Co bys doporučil zájemcům o PTK? Existují termíny náborů?

Zájemcům o PTK bych doporučil, aby se nebáli přijít a to jak na běžný trénink, tak třeba na nějaký tematický seminář, kde se vždy začíná od jednoduchých pohybů a postupně se přidává na složitosti, takže nikdo se nemusí obávat, že by danou věc nezvládl. Termíny náborů nejsou nijak pevně stanoveny, takže nejlepší je se rozhodnout, zjistit si pro jistotu, zda opravdu trénink či seminář na tom daném místě ten den je a přijít.

Pro zájemce, kteří si potřebují uspořádat svůj čas jinak a nemají možnost navštěvovat tréninkové jednotky, je možnost i soukromé výuky, ale pochopitelně zde je třeba se domluvit trochu více dopředu.

Závěrem bych rád dal ještě radu všem mimopražským zájemcům, kterým v jejich okolí někdo nabízí výuku PTK, aby se prostřednictvím mailu obrátili na mně a informovali se o její kvalitě, případně jiných možnostech výuky.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv autora

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavuCo nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na