Šinsengumi - Šógunovy poslední samurajské jednotky | BudoNews.cz

BudoNews.czÚvodní strana > Literatura > Šinsengumi - Šógunovy poslední samurajské jednotky

Šinsengumi - Šógunovy poslední samurajské jednotky


6. září 2012 | Přečteno: 4976x | Autor: Petr Březina

V loňském roce vydalo nakladatelství Fighters Publications překlad knihy Šinsengumi - Šógunovy poslední samurajské jednotky.

V obsahu knihy se její autor Romulus Hillsborough snaží v nejrůznějších souvislostech popsat historii a úlohu jednotky Šinsengumi a příběhy jejích hlavních představitelů. Svůj objektivní pohled opírá o historické skutečnosti podané pokud možno nejdůvěryhodnějšími zdroji a pokouší se oddělit skutečnost a nános přibájených historek.

Pochopení příběhu Šinsengumi je závislé na znalosti období, historického pozadí a důvodech jejich vzniku. Tím i autor začíná - přibližuje náladu japonské společnosti koncem období Edo v Japonsku. Vynucené otevření Japonska západním mocnostem a neschopnost vlády šogunátu (bakufu) vyhnat barbary (představitele západních mocností) se projevilo tak, že některá knížectví začínala revoltovat proti slábnoucí vládě šóguna a jejich snaha o hledání způsobu, jak se zbavit barbarů postupně přecházela v podporu císaře, jakožto vládce Japonska. V Kjótu, které bývalo sídlem císaře, se antišogunovské smýšlení začalo velmi projevovat a do města se začali stahovat podobně smýšlející róninové či představitelé nepřátelských knížectví. Ve městě přestalo být bezpečno. Šógunem jmenovaný protektor Kjóta se měl postarat o bezpečnost a pořádek. Vlastně tato pohnutka stála za zrodem pořádkových sborů Šinsengumi (doslova Nově vytvořené sbory) a jejich povolání k ochraně pořádku v Kjótu.

V dalších kapitolách se autor věnuje způsobu vzniku jednotek a jejich fungování, výběru členů, tréninku a bojovým dovednostem, kodexu chování. Seznamuje nás s příběhy hlavních představitelů jednotky v čele s Kondó Isamim. Všímá si jejich předností, původu, povah, nedostatků. Seznamuje nás se stylem šermu Tennen rišin rjú, jehož byl Kondó Isami hlavním představitelem a je tak úzce spjat se způsobem šermu mnoha příslušníků Šinsengumi.

Hlavní dějová linie knihy pojednává o jednotlivých částech historie Šinsengumi:

- Krvežíznivém působení při ochraně Kjóta, včetně detailního popisu množství šermířských potyček, soubojů a pořádkových zásahů, kdy přítomnost Šinsengumi vyvolávala v Kjótu strach a respekt. Členové Šinsengumi často zabíjeli a nebyl nikdo, kdo by je umravňoval.

- Doba transformace, jednotka Šinsengumi se nevyhla názorovým rozkolům uvnitř sebe a stěpení se na frakce. Průběh a řešení těchto rozkolů autor též detailně popisuje a rozebírá do souvislostí.

- Ústup ze slávy, síly jednotky a konec hlavních představitelů. Neustále oslabování moci šóguna v Japonsku skončilo jeho odstoupením a předáním výkonné moci císaři. Některá knížectví věrná šógunovi se s tím nechtěla smířit a toto vyústilo občanskou válkou, kde Šinsengumi zachovali svojí věrnost šógunovi a bojovali na straně, která byla nakonec poražena. Toto téma tvoří detailně popsanou část s vyčerpávajím zachycením konce života představitelů Kondo Isamiho a jeho zástupce Hidžikaty Tošizóá.

Závěr knihy patří dvěma dodatkům, kde jsou uvedeny dodatečné informace k osobám či dějům, které nebyly rozvíjeny v hlavní linii knihy, avšak jejich uvedení se zdálo pro chápání smyslu příběhu podstatné. Zajímavý je zvláště druhý dodatek, který zmiňuje osudy těch, co přežili. Dále nechybí slovníček a vysvětlení japonských výrazů a věcný rejstřík.

Co říci na závěr? Čtení knihy trochu znesnadňuje počet jmen a osob zmiňovaných při výkladu historie jednotky. Trochu trvá, než si člověk v tom udělá jasno, ale autor na to pamatoval, a proto vlastně po historickém úvodu hlavní postavy prvních členů Šinsengumi představuje. K orientaci popřípadě pomůže též věcný rejstřík na konci knihy.

Kniha je to velmi čtivá a jistě zaujme lidi, jenž zajímá historie Japonska a samurajské kultury či adepty bojových umění, které se odkazují na kulturu samurajů. Velmi zajímavé jsou popisy skutečností šermířských soubojů. Ač Šinsengumi nebyly vlastně jednotkami samurajů, ale spíše šermířsky velmi zručných měšťanů či vesnických rolníků, jimž koncem období Edo bylo povoleno se šermířsky vzdělávat pro ochranu svých měst a vesnic, tak kniha představuje velmi do hloubky samurajské ideály a skutečnosti pozdní doby Edo. Kniha jednotku Šinsengumi nijak neidealizuje, řekl bych, že se snaží o věcný a střízlivý popis skutečností bez okras. Prostě na základě nejrůznějších relevantních zdrojů popsat situace z historie, tak jak se nejspíše mohly v minulosti odehrávat. Součástí knihy je i několik fotografií, map, obrázků vztahujících se k Šinsengumi. Toto vše s velkou hloubkou autorova vhledu do souvislostí japonské historie a zvyků doby konce samurajů dělá z knihy výjimečné dílo hodné přečtení.

Kniha:
Šinsengumi - Šógunovy poslední samurajské jednotky
Autor: Hillsborough, Romulus
ISBN: 9788086977249
EAN: 9788086977249
Počet stran: 206
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace, mapy, portréty
Název originálu: Shinsengumi
Jazyk: česky

Kniha je dostupná v e-shopu Hayashi.
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:
Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavu


Co nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na