Studium wu-shu v Číně | BudoNews.cz

BudoNews.czStudium wu-shu v Číně


20. února 2014 | Přečteno: 3377x | Autor: Kateřina Krumpálová

V době, kdy jsem psala svůj úplně první článek, jsem byla v prvním ročníku magisterského studia obor Tradiční čínské sporty – wu-shu na Šanghajské sportovní univerzitě. Tři roky velmi rychle utekly, a tak mě již příští rok na jaře čeká promoce. Jaké bylo studovat wu-shu v Číně?

Spolužáci a předměty

V ročníku se nás sešlo celkem 27, ze čtyř cizinců jsme vydržely jen já a Američanka. Zbytek tvoří Číňané z nejrůznějších provincií – podle toho se liší i jejich styly. Úroveň znalostí a wu-shu vůbec se také velice různí. Obávala jsem se, že budu za ostatními hodně zaostávat, ale držela jsem se v nadprůměru. Ačkoliv se většina ze začátku styděla hlavně kvůli špatné angličtině, postupem času jsme se spřátelili. Nejvíc nás stmelily týmové úkoly a tréninky, tím se dostávám právě k předmětům. Výuka začíná jako u nás v 8.00 a poslední večerní přednáška končí ve 21.40. Každá lekce, jak teoretická, tak praktická, trvá 3 hodiny. V polovině bývá 10 minut přestávka. Učitele na začátku i na konci výuky zdravíme vestoje tradičním wu-shu pozdravem (bao quan li 抱拳礼) se slovy: "Učiteli, dobrý den!" a "Učiteli, na shledanou!" Každý předmět se vyučuje pouze v rámci jednoho semestru a je zakončen buď zkouškou (písemnou nebo ústní, která bývá doprovázená prezentací v Powerpointu), anebo esejí na vybrané téma. Hodnotí se v procentech a z každé zkoušky je potřeba získat nad 75 %. Každý má buď jeden nebo dva opravné pokusy, záleží na náročnosti předmětu, většinou jsme vše zvládli napoprvé.

Student a učitel

Všechny uvedené předměty jsou nahuštěné do prvního roku. Zbývající dva roky se mají studenti věnovat své odbornosti a hlavně získávat praktické zkušenosti. Vše se odvíjí od zaměření jejich vedoucího učitele. Někteří studenti se věnují hlavně teorii, takže tráví hodiny v knihovnách. Jiní cestují po celém městě a učí studenty svého učitele. Můj vedoucí se specializuje na experimenty, takže my jsme zase trávili hodiny v laboratoři a v zasedačkách, kde se probíraly nové technologie a metody výzkumu, porovnávaly se výsledky prací odborníků z jiných univerzit po celém světě atd.

V rámci jednoho projektu jsme porovnávali sílu, rychlost a zapojení jednotlivých svalů při vybraných úderech u taiji quan a xing yi quan. Práce to byla velice zajímavá, protože se k nám na školu sjeli uznávaní Mistři těchto dvou stylů, během pokusů jsme si tak s nimi mohli i povídat a hodně jsme se naučili.

Vztah učitel-student je zde chápán zcela odlišně. Většina studentů studuje daleko od domova, kam se vrací 1 - 2x ročně, a tak učitelé tradičně zastávají i roli rodičů. Během přednášek si vždy nechají prostor na to, aby studentům dali i rady do života – jak být dobrým člověkem, zaměstnancem, šéfem, učitelem, manželem/manželkou, otcem/matkou, občanem... Vedoucí učitel si je se svými studenty velice blízký, bere je třeba i na rodinné sešlosti. Několikrát jsme s učitelem byli na výletě nebo jeli grilovat k jezeru s celou jeho rodinou. Na druhou stranu studenti bývají zahlcováni úkoly od svých učitelů, někteří připomínají spíš neplacené otroky. Potřebuje-li učitel vyjet za prací, o vše se většinou starají právě jeho studenti – rezervace hotelů, letenek/jízdenek, komunikace s organizátory akce. V době nepřítomnosti učitele se studenti často starají i o jeho/její děti – vyzvedávají ze školky či ze školy, nakupují, hrají si s nimi atd. Všemu se v tichosti podřídí, protože doufají, že spokojený učitel jim v budoucnu pomůže najít dobrou práci, protože kdo v Číně nemá ty správné kontakty, jako by nebyl.

Celkové dojmy ze studia

Můj obor patří spolu se sportovní medicínou na univerzitě k těm nejlepším. Mezi studenty jsou úspěšné hlavně sandistky. Věhlas si naše katedra wu-shu však získala hlavně díky učitelům, kteří zde učí, a jejich aktivitám. Na prvním tréninku oficiálního meče pod vedením velice drobné učitelky jménem Chen Bei mi kamarádka nadšeně pošeptala: "To je ona! Jako malí jsme se snažili najít její soutěžní videa a snili jsme o tom, že ji uvidíme cvičit naživo. Byla mým vzorem a teď s ní můžu cvičit!" Podobné je to i u ostatních učitelů. Nelze nezmínit naši školní legendu, pana Cai Long Yuna, který si již užívá důchod a učí pouze vybrané učitele. Několikrát jsem měla to štěstí je vidět cvičit a hned jsem věděla, že jsem se dostala na správné místo. Ani zde ale člověk nedostane nic zadarmo. Většina našich učitelů je "ze staré školy", doopravdy učí jen ty studenty, které učit chtějí. Většina studentů tak opouští univerzitu s tím, že se naučili několik sestav a tím to končí. Někteří učitelé učí hodně povrchně, hlouběji zavedou jen pár studentů. Přestože jsme tedy na sportovní univerzitě, kde se počítají hlavně body ze soutěží, panuje u nás v mnoha ohledech velice tradiční atmosféra a pro cizince je často těžké se ve všem orientovat a chovat se "správně". Abych řekla pravdu, přestože zahraniční studenti zde mají celkem volnost, studium tady není procházkou růžovým sadem a již několikrát jsem uvažovala nad tím, že se vrátím domů, protože Čína je prostě příliš odlišná.

Co nám však studenti ostatních oborů závidí, je naše pospolitost. Ať už se jedná o učitele, bakaláře, magistry nebo studenty doktorského oboru, všichni se známe a máme vždy o čem mluvit. I studenti, kteří již dávno skončili, se za svými bývalými učiteli stále vracejí a pokračují v trénincích.

Atmosféra na univerzitě je velice specifická a moct být každý den v tělocvičně se spolužáky a učiteli, kteří patří k nejlepším ve svém oboru, vždy převáží všechna negativa. Proto jsem se rozhodla zde pokračovat. Na jaře mě čekají přijímací zkoušky na doktorské studium, tak mi držte palce!

-----------

Předměty

Historie čínského wu-shu - U tohoto předmětu se nám každou lekci střídali učitelé. Většina ze studentů měla základy již nastudované, navíc se dá dohledat nepřeberné množství literatury, takže každý vyučující přišel se svým oblíbeným tématem a vyprávěl spíš to, co se v knihách většinou nepíše.

Úvod do tradičních čínských sportů - Zde nám představily i jiné sportovní aktivity, které prý pocházejí z Číny, mimo jiné skákání přes švihadlo, hra s cívkou, čínský tradiční fotbal "cuju" (蹴鞠), lví a dračí tanec atd.

Formy vědeckého zkoumání tradičních čínských sportů - Ukázali jsme si různé vědecké metody zkoumání těchto sportů, práce odborníků a porovnání jejich výsledků.

Výuka a trénink wu-shu taolu - Na druhé oficiální sestavě stylu chang quan (长拳) nám byly vysvětleny základní rysy tohoto stylu, logické řazení pohybů v každé ze čtyř částí a metody tréninku. Všichni jsme se museli nejen naučit tuto sestavu, ale i správně všechny povinné techniky daného stylu. Součástí praktické části byl i trénink nandu (难度), tzn. prvků s vyšší obtížností, jako jsou skoky tengkong feijiao (腾空飞脚), xuan feng jiao (旋风脚) atd. Zkouška spočívala ve zacvičení celé sestavy, povinných technik a vybraných skoků. U magisterských studentů není kladen důraz na perfektní provedení, protože drtivá většina spolužáků již aktivně necvičí. Trénovali odmalička, nyní se věnují více teorii podle svého zaměření. Hodnotí se tedy pochopení principů, jejich aplikace a provedení prvků správně technicky. To, že někdo cvičí velice rychle a skáče mu to, ještě neznamená, že má správnou techniku. Stejně tak není samozřejmostí, že se z úspěšného závodníka stane i úspěšný trenér.

Úvod do propagace wu-shu - Začali jsme počátky šíření wu-shu mezi lidmi v Číně a porovnávali tehdejší metody propagace s těmi dnešními. Poté jsme se přesunuli i za hranice Číny. Hodně času se věnovalo také debatě o tom, zda se má wu-shu stát olympijským sportem či nikoliv – všichni ve třídě byli samozřejmě pro.

Aplikovaná biologie ve sportu – Tento předmět pro mě byl ze všech nejobtížnější, protože veškerá výuka probíhá v čínštině. Číňané většinou nepoužívají mezinárodně zavedené termíny, a tak předměty jako anatomie, biologie, IT atd. jsou tady pro cizince častokrát nepokořitelné, protože všechny názvy se musíme učit tak nějak od začátku. Například výraz "testosteron" se v menších obměnách používá stejný po celém světě. Spolubydlící z Thajska u nás studuje čínskou medicínu, a tak vím, že i například v její zemi je to podobné. Čínský termín však zní: "睾丸激素 – gao wan ji su".

Úvod do kultury čínského wu-shu – Vysvětlili jsme si význam základních pojmů. Například u tradičního wu-shu pozdravu (bao quan li 抱拳礼) má i ohnutí palce své zvláštní poselství. Zkouška byla ústní, spočívala v představení přiděleného téma (v mém případě Etika ve wu-shu), následovaly otázky učitelů.

Čtení starých textů – Učitel na hodinu donesl hned několik různých knih o qigongu Ba Duan Jin a porovnávali jsme, jak se sestava postupně vyvíjela. Dále vybral jednu z tradičních sestav, kterou u nás nikdo neznal. Rozdělili jsme se do skupin, každá dostala přidělenou určitou část sestavy, kterou jsme se měli podle obrázků z knihy naučit nejen zacvičit, ale i vymyslet aplikace jednotlivých pohybů. Na závěrečné hodině jsme vše po svém předváděli a učitel nám předvedl zase svou verzi.

Sanda – Klasické tréninky zahrnující zahřátí, strečink, základní pohyby a techniky jak samostatně, tak ve dvojici. Stejně jako v případě chang quan, šlo hlavně o správné provedení pohybů.

Tradiční sporty a zdraví – Naše učitelka studovala delší čas v USA, a tak nám porovnávala přístupy ke zdravému životnímu stylu v obou zemích a učili jsme se různé týmové hry. Na závěrečnou zkoušku jsme byli opět rozděleni do skupin a měli jsme připravit jednu zdravotní lekci pro zaměstnance fiktivní firmy, kteří většinu pracovní doby prosedí za stolem. Každá skupina si s úkolem poradila po svém. Někteří učili klasické zdravotní cvičení, jiní přizpůsobili vybraný qigong kancelářským podmínkám atd. Nesmělo se zapomenout ani na úpravu stravy, spacího režimu apod.

Zdravotní qigong – Naučili jsme se qigongy Ba Duan Jin, Liu Zi Jue, Wu Xing Qi a Yi Jin Jing.

Kromě těchto předmětů jsme měli ještě společné tréninky: druhý oficiální meč, hua quan, ba gua zhang a chang quan. Můj vedoucí pro své studenty ještě jednou týdně pořádá společné tréninky, kde jsme si ukazovali nejčastější chyby v technice a učili se jejich korekci. Každý student navíc musí nasbírat 4 kredity z jiného oboru, tak jsem se zapsala na management sportovních soutěží a na porovnání žurnalismu v Číně a ve světě, protože oba předměty byly zakončené jen esejí (v čínštině).
Copyright © 2011 - 2019 BudoNews.czKlikněte pro detail:Foto: archiv redakce

Související články


Wushu kultura
Čínské bojové umění trochu jinak.
Taiji pod vedením učitele Xie Ye Lei
O čínských bojových uměních se zkušeným učitelem.
Život na čínských univerzitách se zaměřením na wushu
Jaký je vysokoškolský život s wushu?
Moderní wushu očima čínského trenéra Cai Si Wu
Rozhovor o moderním čínském wushu.

Diskuze a komentáře


Přidat komentář »

Komentáře

Zatím zde není žádny komentář.

Reaita násilí
NabídkaDoporučujeme výbavuCo nás čekáPřidejte se k námSpustili jsme nový web!

Aktuální informace již budou přidávány pouze na www.fighters.cz

Pro zobrazení starších článků můžete pokračovat na